DZIKIE ŻYCIE 07.01.2014

Miesięcznik Dzikie Życie kolejny raz na łamach „Panorama. Polish Weekly Magazine”

panorama-331-kadr.jpg

Kolejny artykuł z miesięcznika Dzikie Życie został przedrukowany w polskim tygodniku wydawanym w Wielkiej Brytanii. Tym razem jest to tekst „Zimowe bociany” Tomasza Lippomana.

12 grudnia 2013 r. redakcja „Panorama. Polish Weekly Magazine” po raz pierwszy przedrukowała artykuł z Dzikiego Życia. Regularnie co dwa tygodnie będą pojawiać się kolejne materiały. Teksty lub wywiady ukazują się w unikatowej oprawie graficznej, często z nowymi zdjęciami.

„Panorama. Polish Weekly Magazine” jest polskim tygodnikiem w Wielkiej Brytanii. Ukazuje się od sierpnia 2007 r. w nakładzie 70 tys. egzemplarzy. Tygodnik to przegląd najlepszych artykułów z prasy polskiej, wzbogacony o wiadomości, sport, rozrywkę i plotki, swoim charakterem przypominający znaną z krajowego podwórka „Angorę”. Tygodnik jest dostępny bezpłatnie na terenie Londynu oraz jako gazeta płatna poza Londynem w newsagentach, kioskach z prasą oraz w wybranych sklepach sieci ASDA na półkach z prasą oznaczonych „Local”. Pod adresem internetowym tygodnika można również znaleźć w całości pliki e-wydań wszystkich wydanych numerów.

Dla miesięcznika Dzikie Życie to szansa na dotarcie do wielu tysięcy Polaków rozsianych na Wyspach Brytyjskich z informacjami o polskiej przyrodzie i problemach jej ochrony. Cieszymy się że teksty z naszego miesięcznika są dostępne dla Polaków mieszkających za granicą

mówi Grzegorz Bożek, redaktor naczelny miesięcznika Dzikie Życie

Zachęcamy do sięgnięcia po wciąż dostępny grudniowo-styczniowy numer miesięcznika Dzikie Życie.

W wydaniu dwa wywiady z Adamem Wajrakiem – dziennikarzem i przyrodnikiem. Pierwszy „Dociekam prawdy” przeprowadzony przez Grzegorza Bożka, w którym Adam Wajrak opisuje swoje losy jako osoby piszącej o przyrodzie, dzieli się swoimi refleksjami dotyczącymi świata mediów. „Dobre dziennikarstwo pokazuje, gdzie leży prawda lub gdzie nie należy jej szukać” – podkreśla. Drugi, „Puszcza nie jest dla zdobywców” przeprowadzony przez Janusza Korbela, w głównej mierze poświęcony jest Puszczy Białowieskiej. „Im dłużej tu przebywam, tym bardziej dostrzegam, jak świetnie Puszcza zaczyna sobie radzić z tym, co jej zrobił człowiek” – mówi Wajrak. Obie rozmowy to prawie pełny obraz najbardziej znanego w Polsce dziennikarza piszącego o przyrodzie.

Tematami wiodącymi numeru są: Adam Wajrak – dziennikarz po stronie przyrody, wilki na Słowacji, Puszcza Borecka – jak mała Puszcza Białowieska.

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.