DZIKIE ŻYCIE 24.10.2014

Miesięcznik Dzikie Życie poleca książkę Antoniny Sebesty „Etyka i ethos ludzi gór”

antonina-sebesta-etyka-mala.jpg

Ukazała się książka Antoniny Sebesty „Etyka i ethos ludzi gór”. Patronat medialny na wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Autorka we Wstępie do swojej książki pisze: „Głównym celem pracy było po pierwsze zaprezentować etykę i ethos »ludzi gór«, ukazując jej fenomen, po drugie pośrednio odpowiedzieć na pytanie, czy termin etyka „ludzi gór” stanowi przykład na „inflację” etyki, przed którą na przełomie wieków przestrzegali Halina Promieńska i Ryszard Jadczak , czy wprost przeciwnie – właśnie w górach ta „inflacja” nigdy nie miała, nie ma i nie będzie miała miejsca. Uważna lektura pracy może stanowić rodzaj zachęty do podjęcia szczegółowych badań socjologicznych i psychologicznych, weryfikujących lub odrzucających formułowane w niej hipotezy. Przybliża odpowiedź na pytania: czy potrzebna jest etyka zawodowa przewodników, ratowników, instruktorów alpinizmu i innych sportów górskich, jak i osób prowadzących ważne dla górskiej aktywności obiekty: schroniska czy obozowiska? Kto i w jaki sposób ma ją tworzyć, teoretycy czy praktycy? Podobne pytania zadawała Ija Lazari-Pawłowska na temat kodeksów zawodowych i etyki zawodowej”.

W listopadowym numerze Miesięcznika Dzikie Życie można przeczytać wywiad z Antoniną Sebestą pt. „Trudny czas dla ludzi gór”.

Promocja książki:

  • 25.10 Kraków, 18 Międzynarodowe Targi książki, stoisko Tatrzańskiego Parku Narodowego, godz. 12.00
  • 19.11 Zakopane, Oksza, godz. 17.00
  • 21.11 Myślenice, Muzeum Dom Grecki, godz. 18.00
  • 11.12 Kraków, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, godz. 18.00

Antonina Sebesta w Gorcach
Antonina Sebesta w Gorcach

Antonina Sebesta jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zajmuje się etyką praktyczną, filozofią polską XX wieku, filozofią życia. Uprawia publicystykę i poezję, pisuje eseje, recenzje. Otrzymała ponad pięćdziesiąt nagród literackich. Stale współpracuje z rocznikiem „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, kwartalnikiem „Konspekt” i lokalnym (powiat myślenicki) miesięcznikiem „Sedno”. Jest stałą współpracowniczką Miesięcznika Dzikie Życie. W swoim urozmaiconym dorobku ma blisko dwadzieścia artykułów naukowych poświęconych górom, jest autorką przewodnika po Tatrach dla dzieci „Chodź z nami”. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Etycznego, członkinią Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Fundacji Zofii i Witolda Paryskich w cenie 35 zł

Antonina Sebesta, Etyka i ethos „ludzi gór”
Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 3.
Zakopane 2014, 216 stron.

Antonina Sebesta na łamach Miesięcznika Dzikie Życie:

Patronat medialny nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.