DZIKIE ŻYCIE 05.06.2007

Czerwcowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2007-06-czerwiec-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy czerwcowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Minister przegrał – w Tatrach głos społeczny jest ważny” Grzegorza Bożka i Radosława Ślusarczyka, który opisuje ostatnie wydarzenia dotyczące rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch. Autorzy piszą „14 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska o niedopuszczeniu organizacji społecznych – Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – do postępowania w sprawie odstępstwa od zakazu rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na terenie Tatrzańskiego PN. Nakazał rozpatrzenie sprawy ponownie”. Decyzja sądu ma szerszy wymiar tym bardziej że, jak piszą autorzy artykułu, „Minister Szyszko nie chce słuchać głosów opinii społecznej, której zależy na zachowaniu przyrody”. Wyrok ten jest kluczowy nie tylko dla sprawy Kasprowego Wierchu – wskazuje on na to, że administracja państwowa nie może uznaniowo i arbitralnie wykluczać lub dopuszczać głosów społecznych. Pomimo tych faktów Jan Szyszko w wystąpieniu publicznym, po przegranym procesie w WSA, stwierdził, że prace w Tatrach muszą być prowadzone, gdyż chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Autorzy komentują taką wypowiedź ministra „minister środowiska przy podejmowaniu decyzji powinien przede wszystkim przestrzegać prawa i dbać o ochronę bezcennej przyrody tatrzańskiej, natomiast jest bezsporną kwestią bezpieczeństwo turystów, chcących korzystać z kolei linowej, które może i powinno być zapewnione, niezależnie od ilości osób wwożonych na szczyt Kasprowego Wierchu”.
 • artykuł „Zbyt szeroka droga bezprawia” Iwony Kukowki o najnowszych wydarzeniach dotyczących planów realizacji wielkiego ośrodka narciarskiego na górze Kotarz. „Proceder budowy drogi na Kotarz już trafił do prokuratury” – pisze Kukowka. W ramach działań dla obrony cennego miejsca przyrodniczego 22 maja Pracownia zorganizowała happening i konferencję prasową na rynku w Cieszynie.
 • artykuł „Wieści z Myscowej” Ryszarda Babiasza opisujący najnowsze wydarzenia dotyczące budowy zbiornika Kąty-Myscowa w Beskidzie Niskim – losie projektu ustawy „Program budowy zbiornika Wodnego Kąty-Myscowa na lata 2006-2016”, protestach mieszkańców Myscowej i Kątów-zagrody, raporcie OOS, nowych obszarach Natura 2000.
 • tekst „Regionalne Programy Operacyjne – szanse i zagrożenia dla przyrody (na przykładzie województwa podlaskiego)” Adama Bohdana i Pawła Klimuka. O RPO autorzy piszą „Niestety, realizacja RPO WP stwarza wiele potencjalnych zagrożeń dla przyrody, gdyż priorytetami programu są założenia dotyczące rozwoju transportu drogowego, lotnisk, presja na niezabudowane do tej pory tereny przyrodnicze”.
 • artykuł „Strategia ochrony przyrody w Polsce” Radosława Szymczuka o planach ministerialnych urzędników nad zmianami struktury zarządzania ochroną przyrody. Autor pisze – „Funkcjonujący obecnie w Polsce model zarządzania ochrona przyrody jest zły i bardzo niespójny oraz niewystarczająco dofinansowany”. Krytykuje pojawiający się ostatnio wariant przejścia parków narodowych pod zarząd Lasów Państwowych – „Realizacja projektu K. Tomaszewskiego jest jak zostawienie owiec na pastwisku pod opieką wilków”.

W czerwcowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • „Bój o słowackie Tatry” Karoliny Bielenin i Radosława Szymczuka
 • „Dzień ziemi” Radosława Szymczuka
 • „Koncepcja restrukturyzacji wykonywania ochrony przyrody w Polsce”Bogdana Jaroszewicza
 • „Profesor Zbigniew Mirek Dobrodziejem Przyrody 2006” Grzegorza Bożka
 • „Seminarium Dla ochrony Puszczy Białowieskiej” Adama Bohdana
 • „Wrogowie Polski” Adama Bohdana i Radosława Szymczuka
 • „Czy jest miejsce na duchowość w ochronie przyrody” Ryszarda Kulika
 • „Drzewo jak człowiek” Ryszarda Kulika
 • „Panowie świata” Juraja Lukáča
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
 • informacje o prezentacjach wystawy Dzika Polska, warsztacie Zgromadzenie Wszystkich Istot, obozie ekopsychologicznym „Odkrywając własną naturę”

Wszystkie artykuły dostępne w papierowej wersji miesięcznika Dzikie Życie – zachęcamy do sięgnięcia po jego prenumeratę.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.