DZIKIE ŻYCIE 06.07.2007

Lipcowo-sierpniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2007-07-08-lipiec-sierpien-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy, lipcowo-sierpniowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Ziemniaki na bagnach” autorstwa Adama Bohdana i Grzegorza Bożka opisujący wizytę grupy eurodeputowanych z Komisji Petycji na Podlasiu, którzy spotkali się z przedstawicielami władz Augustowa i Łomży, samorządowcami, drogowcami oraz organizacji pozarządowych. „Największe zaskoczenie przeżyli w miejscu przebiegu wariantu alternatywnego obwodnicy w Chodorkach - tam, gdzie według ekspertów ministra miały znajdować się cenne torfowiska, w rzeczywistości zastali pola ziemniaków i żwirownie” – piszą autorzy. Deputowani stwierdzili, że są wprowadzani w błąd za pomocą informacji przekazywanych im przez stronę rządową. W artykule przeczytamy o liście, jaki burmistrz Augustowa i samorządowcy wręczyli eurodeputowanym – list zawiera ostrzeżenie, że w razie wstrzymania realizacji obwodnicy Augustowa w obecnym kształcie, zablokowane zostanie przejście graniczne w Budzisku. Ten stanowczy list zaskoczył przedstawicieli Komisji Petycji. Odebrali to oni jednoznacznie jako szantaż i zmuszanie Unii Europejskiej do przymykania oczu na naruszanie dyrektyw.
  Podsumowując wizytę przedstawicieli Komisji Petycji autorzy tekstu podkreślają głos jej członków, którzy mówili, że „sprawa Via Baltiki i przebiegu obwodnicy Augustowa może skutkować efektem domina. Zielone światło dla tej inwestycji mogłoby zachęcić kręgi biznesowe z innych krajów Unii Europejskiej do realizacji inwestycji na terenach chronionych Naturą 2000. Decyzja w sprawie Rospudy może być precedensem o dalekosiężnych skutkach”. Co istotne jednak, ze względu na jawne szantażowanie Unii Europejskiej przez samorządowców, utrudnianie dostępu do informacji i wprowadzanie deputowanych w błąd – zdaniem europarlamentarzystów z Komisji Petycji – raport z pewnością nie będzie korzystny dla strony rządowej.
 • artykuł „Greenwashing ministra” Adama Bohdana i Artura Wiatra będący relacją z imprezy „Perły Podlasia”, która odbyła się w Białymstoku z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, a została zorganizowana m.in. przez Ministerstwo Środowiska. „Trudno było nie odnieść wrażenia, że przedsięwzięcie było nieudolną próbą naprawy poważnie podupadłej ostatnio reputacji Ministerstwa Środowiska, Urzędu Wojewódzkiego oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – lojalnej wobec wspomnianych podmiotów organizacji pozarządowej, wykonującej raporty oddziaływania na środowisko i programy kompensacyjne dla inwestycji drogowych, realizowanych wbrew prawu na obszarach chronionych Polski północno-wschodniej”– napisali autorzy tekstu w komentarzu.
 • artykuł „Torfowiska Polesia - czy grozi nam kolejna katastrofa?” Pawła Piwnickiego o zagrożeniach dla torfowisk Polesia Lubelskiego – zmianach stosunków wodnych, melioracjach, wpływie rolnictwa, górnictwa, nasilającej się turystyce i rekreacji.
 • tekst „Najważniejsze problemy ochrony przyrody w Polsce”, które Państwowa Rada Ochrony Przyrody przedstawiła 15 maja br. Szczegółowych problemów jest aż 32, podzielone zostały w następujące grupy: problemy o charakterze politycznym, problemy prawne i organizacyjne, problemy związane z rozpoznaniem walorów przyrodniczych i planowaniem ochrony, problemy związane z finansowaniem, problemy praktyki zarządzania chronionymi obszarami i siedliskami, problemy praktyki zarządzania gatunkami i problemy dotyczące edukacji i świadomości społecznej.
 • tekst „O Joannie…” przygotowany przez Paulinę Adamską. Tekst prezentuje Joannę Macy, ekozofkę i działaczkę światowych ruchów na rzecz pokoju, sprawiedliwości i ekologii. Punktem wyjścia do rozważań jest wydany niedawno materiał DVD Praca, która łączy”, który jak pisze sama Macy jest „praktycznym przewodnikiem dla wszystkich tych, którym przyda się pomoc w pracy nad postawami ekologicznymi oraz dla tych, którzy mogą zostać dopiero do niej zainspirowani”. Joanna Macy w swoim najnowszym wydawnictwie mówi też o teoretycznych podstawach swej pracy, teorii głębokiej ekologii i warsztatach związanych z przełamywaniem uczucia rozpaczy.

W lipcowo-sierpniowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • „Nielegalna wycinka białowieskich klonów – ciąg dalszy” Adama Bohdana
 • „Rady naukowe o parkach narodowych”
 • „Byliśmy na Wawelu bronić Tatr” Grzegorza Bożka
 • „Krogulec” Piotra Wodniaka
 • „Ptaki przegrały z bezmyślnością” Ewy Rumińskiej, Jolanty Biedrzyńskiej i Mirosława Biedrzyńskiego
 • „O ptakach Lubelszczyzny” Krzysztofa Wojciechowskiego
 • „Jesteśmy dzikusami” wywiad z zespołem Menomini
 • „Dobre tłoczenie” Grzegorza Bożka
 • „Sanktuarium Przyrody Ojczystej – miłość niekochana” Adama Kubiaka
 • „Dalsze losy Dzikiej Polski” Iwony Kukowki
 • „Komu grozi wielkie wymieranie” Ryszarda Kulika
 • „Matrix” Juraja Lukáča
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
 • informacje o prezentacjach wystawy Dzika Polska, obozie ekopsychologicznym „Odkrywając własną Naturę”.

Wszystkie artykuły dostępne w papierowej wersji miesięcznika Dzikie Życie – zachęcamy do sięgnięcia po jego prenumeratę.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.