DZIKIE ŻYCIE 19.09.2007

Wrześniowy Dzikiego Życia już w sprzedaży

2007-09-wrzesien-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy wrześniowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Brutalna budowa obwodnicy Augustowa” autorstwa Adama Bohdana na temat brutalnego wkroczenia firmy Budimex-Dromex na teren prywatnej działki w celu prowadzenia prac budowlanych obwodnicy Augustowa. Współwłaścicielami ziemi są m.in. cztery organizacje pozarządowe, w tym Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – ziemia nie została dotychczas wywłaszczona. Bohdan pisze –„Spychacze wjechały na działkę niespodziewanie. Państwo Troccy nie zdążyli nawet zabezpieczyć bydła, które biegało między pracującym koparkami. Właściciel działki – Tadeusz Trocki, stanął na drodze spychaczom, domagając się wyjaśnień. Wbrew przepisom, policja nie ostrzegła rolnika przed użyciem siły i nie wezwała zgromadzonych do rozejścia się. Rolnik został obezwładniony przez kilku funkcjonariuszy policji, którzy dusili go i wykręcali mu kończyny. Syn pana Tadeusza, obserwując siniejącego ojca, w obawie o jego zdrowie pospieszył na ratunek, próbując odciągnąć najbardziej agresywnego policjanta. Został za to zatrzymany. […] Rolnik został brutalnie usunięty ze swojej ziemi, wskutek czego zasłabł i trafił do szpitala”. Jak powiedziała Barbara Trocka, żona Tadeusza – „Takiego chamstwa i bezprawia jeszcze nigdy nie widziałam”. W konsekwencji zajść Troccy złożyli zawiadomienie do prokuratury o bezprawnym ich zdaniem wtargnięciu Budimexu na tę działkę. O sprawie został również powiadomiony Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. „W przypadku potwierdzenia naruszenia prawa, pokrzywdzeni właściciele gruntu będą mieli otwartą drogę do procesów cywilnych i odszkodowań” – podsumowuje Adam Bohdan.
 • artykuł „Puszcza Białowieska, czyli jak źle zarządzać obszarem Natura 2000” Marcina Pchałka. Autor prezentuje wiele przykładów braku przestrzegania prawa wspólnotowego na terenie Puszczy Białowieskiej, która w całości jest chroniona jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz specjalny obszar ochrony siedlisk. Pchałek podsumowuje „przykre jest to, że w kraju, którego władze chcą grać pierwsze skrzypce w strukturach wspólnotowych nie respektuje się ich zobowiązań akcesyjnych”.
 • tekst „Gorące dni nad Rospudą” Adama Bohdana to relacja z dni na przełomie lipca i sierpnia, zawierająca podstawowe fakty i komentarze dotyczące tego co działo się nad samą doliną, w obozie ekologów, wśród popierających budowę obwodnicy Augustowian, w Komisji Europejskiej i jakie były decyzje premiera.
 • artykuł „Ochrona pralasów - relikwii dzikiej przyrody” Stefana Stojko z Instytutu Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Autor pisze o kryteriach określenia ekosystemów praleśnych i ich znaczeniu. Postuluje, na przykładzie Ukrainy, przeprowadzenie inwentaryzacji obszarów praleśnych oraz ustanowienie nowych form ochrony przyrody – rezerwatu dzikiej przyrody i rezerwatu praleśnego.
 • artykuł „Zielona Perła Powołża” Krzysztofa Wojciechowskiego o utworzonym niedawno Parku Narodowym Buzułucki Bór na terytorium obwodów samarskiego i orenburskiego w Rosji, który chroni 100 tys. hektarów kompleksu leśnego.

We wrześniowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • wywiad z Renatą Przemyk „Mądry polityk zmieni decyzję”
 • wywiad z Beatą Tyszkiewicz „Czuję się obrońcą Rospudy”
 • „Iluzoryczne zwycięstwo” Macieja Plucińskiego
 • „Polacy za ochroną Doliny Rospudy” Radosława Szymczuka
 • „Odcienie zieleni znad Rospudy” Grzegorza Bożka
 • „Uzupełnianie Natury” Radosława Szumczuka
 • „Świat to nie maszyna – etyka współczucia Artura Schopenhauera” Hanny Schudy
 • „Wędrowanie sierpniowe” Agaty Borzęckiej
 • „Pożegnanie dr. Jerzego Sawickiego”
 • „Zakole czapli” Marcina Kozaka
 • „Płochliwa czapla” autorstwa "Czapli"
 • „Przyroda Pogórza Przemyskiego” Grzegorza Bożka
 • „Tajemnicze i mało znane Pogórze Przemyskie” Grzegorza Bożka
 • „Biebrza” Ryszarda Kulika
 • „Dlaczego ludzie boją się wilków” Ryszarda Kulika
 • „Zielone czołgi przeciw Talibom” Juraja Lukáča
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
 • informacje o prezentacjach wystawy Dzika Polska, warsztatach Zgromadzenie Wszystkich Istot

Wszystkie artykuły dostępne w papierowej wersji miesięcznika Dzikie Życie – zachęcamy do sięgnięcia po jego prenumeratę.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie