Miesięcznik Dzikie Życie

Lipcowo-sierpniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

DODANE: 3-7-2009

2009-07-okl-dz.jpg

W środku m.in. artykuł „Morze, nasze morze” Jana Marcina Węsławskiego, który pisze „Wszyscy wiedzą, że Polska ma dostęp do morza, ale że Bałtyk stanowi 11% terytorium RP – to już nie każdy wie”. Prof. Węsławski pisze o utrwalonym „czarnym PR” Bałtyku „w oczach społeczeństwa (nie tylko polskiego) zapisał się obraz Morza Bałtyckiego jako najbardziej zanieczyszczonego na świecie, wręcz miejsca katastrofy ekologicznej”, przedstawia problemy Bałtyku, przestrzeń morską, gatunki obce na Bałtyku oraz wartości tego morza. Podkreśla fakt pojawienia się możliwości realizacji w najbliższym czasie wielu inwestycji – farm wiatrowych, wierceń, kabli, rurociągów czy marin. W całości dostępny jest również artykuł „Droga Unisław Śląski – Sokołowsko niezgodna z prawem” Krzysztofa Okrasińskiego o odmowie wydania zgody na budowę drogi w Górach Kamiennych na Dolnym Śląsku ze względu na wynik wykonanej przez inwestora ekspertyzy, która jednoznacznie wskazała na to, że planowana droga znacząco negatywnie wpłynie na przyrodę oraz artykuł „Klęska ekologicznego urodzaju” Iwony Kukowki relacjonujący przebieg naukowo-społecznej debaty na temat nt. planów zagospodarowania wyrobisk podolomitowych w Bytomiu Suchej Górze.

Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk, eGazety i Nexto od 3 lipca, zaś w salonikach Ruchu oraz Empiku od 6 czerwca. Zachęcamy do lektury!

W lipcowo-sierpniowym DŻ ponadto:

 • „Atlas siedlisk dna polskich obszarów morskich” Andrzeja Ginalskiego
 • „Bałtyk – droga do odrodzenia. Rezerwaty Morskie na Bałtyku” Katarzyny Guzek
 • „Mityczna kraina Antarktyki” – wywiad z Mikołajem Golachowskim
 • „Bez kompromisów w obronie morskiej fauny” Olgierda Dilisa
 • „Przyroda i ludzie współtwórcami klimatu” Ludwika Tomiałojcia
 • „Beskid Niski. Widziane z Wysowej-Zdroju” Jakuba Michalcewicza
 • „Ratowanie świata” Sensei Sunya Kjolhede
 • felieton „Góry Świętokrzyskie” Ryszarda Kulika
 • felieton „Srebrny jeleń” Juraja Lukáča
 • felieton „Czy rozwój zrównoważony jest właściwą drogą?” Ryszarda Kulika
 • felieton „My, Oni i naukowiec z Oxfordu” Janusza Korbela
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
Logo miesięcznika Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Ruch oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.