DZIKIE ŻYCIE 05.07.2010

Lipcowo-sierpniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2010-07-okl-dz.jpg

3 teksty z numeru lipcowo-sierpniowego są już dziś dostępne na naszej stronie: • artykuł „Marsze śledzi przez Ryf Mew” Andrzeja Ginalskiego o negatywnym wpływie imprezy Marsz Śledzia na Ryf Mew – piaszczysty wał rozciągający się na linii Rewa – Kuźnica. Autor pisze „Jeśli organizatorom udałoby się osiągnąć zakładany cel uczynienia z ryfu atrakcji na miarę Morskiego Oka, to nietrudno sobie wyobrazić, jakie przyniosłoby to skutki środowiskowe”. • wywiad z dr. Andrzejem Jermaczkiem „Niewyuczalność pomieszana z cwaniactwem” o niedawnych powodziach – „W kwestii powodzi wydajemy się niewyuczalni. Od dziesiątków lat politycy, hydrotechnicy i wszelkiej maści technokraci powtarzają jak mantrę, że wały, tamy, coraz to wyższe, gigantyczne zbiorniki i budowle hydrotechniczne, uchronią nas od powodzi. Społeczeństwo, choć w innych sprawach podejrzliwe, w to akurat wierzy.” – mówi Jermaczek. • felieton Ryszarda Kulika „Czy przed powodzią trzeba się bronić?”, w którym autor pisze o ludzkiej „wojnie z rzekami” – „Powódź jest wyłącznie zjawiskiem ludzkim. Jest skutkiem naszych własnych działań – nadmiernych skłonności do bronienia się przed życiem i jego różnorodnością”.

W numerze ponadto polecamy ciekawe artykuły na temat spotkania Senackiej Komisji Ochrony Środowiska w Białowieży, bogactwa porostów na terenie Puszczy Białowieskiej, dwóch wersjach dokumentacji środowiskowej dla inwestycji w Karkonoszach, ochrony płazów w tym kumaka nizinnego.

Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety oraz w salonikach Ruchu oraz Empiku od 5 lipca. Zachęcamy do lektury!

Numery archiwalne Dzikiego Życia

Wypowiedzi o Dzikim Życiu

W lipcowo-sierpniowym numerze DŻ ponadto:

 • „Bogactwo ryfu” wywiad z Iwoną Pawliczką
 • „Znowu nas zalało” Grzegorza Bożka
 • „Zgnilizna, grzyby i robaki” Adama Bohdana
 • „Dobór nienaturalny” Janusza Korbela
 • „Przyroda skłania człowieka ku dobru” wywiad z prof. Władimirem W. Gołubkowem
 • „Puszcza – zagrożone refugium porostów” Adama Bohdana
 • „Sztuka wygładzania dokumentacji środowiskowej dla inwestycji w Karkonoszach” Krzysztofa Okrasińskiego
 • „Niedoceniane płazy” Marka Sołtysiaka
 • „W obronie kumaka nizinnego” Zofii Brzozowskiej, Anny Perejczuk i Marka Balickiego
 • „»Wola mocy«… silnika” Antoniny Sebesty
 • „Tatry Bielskie” Ryszarda Kulika
 • „Iran” Mohammada Tajerana
 • „Skukam – historia rodu” Juraja Lukáča
 • „Kontrolować i poznawać wszystko” Janusza Korbela
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Ruch, oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.

Pracownia na YouTube