Miesięcznik Dzikie Życie

1/1 1994 Czerwiec 1994

Dupont przyjazny środowisku?

Dostaliśmy list od Warszawskiej Grupy Federacji Zielonych z prośbą o zareagowanie na fakt rozpowszechniania w Polsce przez Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej zestawu edukacyjnego dla szkół podstawowych Zrozumieć nasze środowisko. Zestaw został ufundowany przez firmę DuPont/Conoco.

DuPont to największa firma chemiczna w USA, działająca w 40 krajach, przodująca w niszczeniu warstwy ozonowej Ziemi (produkuje ok. 209 mln kg CFC rocznie), produkująca chemikalia, pestycydy, polimery, sztuczne włókna, zajmująca się przetwórstwem ropy i węgla. Conoco to największa filia DuPonta. DuPont jest odkrywcą i jednym z ostatnich producentów etylku ołowiu, jest także największym producentem zanieczyszczeń na świecie – (w 1989 tylko w USA wyemitował do gleby i wody ponad 158 mln kg toksycznych substancji – w skali światowej DuPont i jego filie emitują 265 mln kg zanieczyszczeń rocznie.)

DuPont jest także rekordzistą świata w pompowaniu toksycznych odpadów pod ziemię (w 1989 r wpompowano ok. 116 mln kg).

W marcu 1991 roku 30 000 mieszkańców Meksyku musiało opuścić swoje domy wokół zakładów DuPonta z powodu skażenia terenu. W lutym 1992 DuPont zapłacił ponad 205 mln USD farmerom za zniszczenia plonów spowodowane stosowaniem fungicydu Benlate.

Wszystkie te informacje pochodzą z materiałów Greenpeace – więcej można przeczytać w miesięczniku „Zielone Brygady” nr 3, marzec 1993.

Na końcu ulotki reklamującej pakiet czytamy:

Pytania i zamówienia odnośnie pakietu prosimy kierować na adres: DuPont/Conoco, Intraco Bldg Floor 13, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Może więc zaczniemy zadawać pytania (questions) skierowane na 13 piętro (floor) przy ulicy Stawki w Warsaw? Może również powinniśmy zadać parę pytań Krajowemu Centrum Edukacji Ekologicznej?