DZIKIE ŻYCIE

List gratulacyjny

W połowie października dostaliśmy zaskakujący, miły list. Jeden z naszych głównych sponsorów, The Environmental Partnership for Central Europe finansujący warsztaty w Dolinie Wapienicy, przysłał nam list gratulacyjny i dyplom. Dowiadujemy się z niego, że na Spotkaniu Fundatorów, które odbyło się pod koniec czerwca, we wszystkich europejskich biurach EPCE dokonano przeglądu sponsorowanych projektów. W liście czytamy:

[…] Mamy przyjemność poinformować Państwa o przyznaniu wyróżnienia dla „Pracowni na rzecz wszystkich istot” za realizację projektu […] Projekt uzyskał szczególne uznanie w kategorii projektów edukacyjnych sponsorowanych przez EPCE. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dobrą współpracę!

My też dziękujemy i liczymy na dalszą pomoc, bo tylko dzięki niej warsztaty mogą się odbywać w obecnej formie.

Grudzień 1994 (7/7 1994) Nakład wyczerpany