Miesięcznik Dzikie Życie

4/11 1995 Kwiecień 1995

Prezent od Chrisa Masera

Red.

Chris Maser to bodaj najsłynniejsza postać we współczesnej nauce o lesie. Autor rewolucyjnych książek popularnonaukowych i prac naukowych omawiających problemy lasów, w których człowiek prowadzi swoją arogancką gospodarkę. Maser to również praktyk z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pracy w lasach wszystkich kontynentów. Podczas międzynarodowego spotkania organizacji ekologicznych w Wapienicy Juro Lukáč ze słowackich Wilków przekazał nam słynny w świecie album wydany w 1994 roku przez Sierra Club w USA „CLEARCUT – The Tragedy of Industrial Jogging”. Maser jest autorem krótkiego tekstu w książce i własnoręcznie zadedykował ją Pracowni. Na album składa się kilkadziesiąt wielkich, kolorowych zdjęć (większość lotniczych) ukazujących bestialskie wycinanie lasów w Ameryce. Książka została wydana by powstrzymać „jedną z największych zbrodni ekologicznych naszych czasów” i rozsyłana jest gratisowo politykom, do których jest przede wszystkim skierowana.

Red.