DZIKIE ŻYCIE

Zwierzęta się bronią

Zwierzęta się bronią. Z większym lub mniejszym powodzeniem. O niemalże udanej akcji bezpośredniej, jaka miała miejsce w 1509 roku na ziemiach polskich pisze Mikołaj z Hussowa w poemacie „Pieśń o żubrze”. Poemat ten ukazuje również jak stara jest „tradycja” męskiego szowinizmu w dziejach Polski. Czesław Okołów, obecny dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, tak opisuje to zdarzenie we wstępie do reprintu poematu:

W trakcie polowania ruszone przez nagonkę żubry obaliły pomost, z którego królowa Helena wraz z dworem przyglądała się łowom. Tylko przytomności umysłu dworzan należy przypisać to, iż nie doszło do tragedii. Jak stwierdził kronikarz, żubry nie mogły ścierpieć, iż w polowaniu bierze udział płeć słabsza, czyli kobiety.

Kwiecień 1995 (4/11 1995) Nakład wyczerpany