DZIKIE ŻYCIE

Uwaga, Dimilin

Miesięcznik Dzikie Życie

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o ubiegłorocznej akcji zwalczania brudnicy mniszki w polskich lasach. Andrzej Ryś, leśnik i autor tamtego artykułu wymienił wśród środków stosowanych powszechnie w akcji środek o nazwie Dimilin.

Otrzymaliśmy niedawno fax od niemieckich organizacji ekologicznych informujący nas, że w Niemczech krąży plotka, iż „Dimilin” uznany za szczególnie szkodliwy, z którym naukowcy i organizacje ekologiczne toczyły długą wojnę, jest sprzedawany obecnie do Polski. Odpowiadamy to nie plotka lecz fakt, a nawet powód do dumy polskich leśników i ministerstwa (ochrony środowiska i leśnictwa).

Lipiec 1995 (7/14 1995) Nakład wyczerpany