Miesięcznik Dzikie Życie

7/14 1995 Lipiec 1995

Uwaga, Dimilin

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o ubiegłorocznej akcji zwalczania brudnicy mniszki w polskich lasach. Andrzej Ryś, leśnik i autor tamtego artykułu wymienił wśród środków stosowanych powszechnie w akcji środek o nazwie Dimilin. Otrzymaliśmy niedawno fax od niemieckich organizacji ekologicznych informujący nas, że w Niemczech krąży plotka, iż „Dimilin” uznany za szczególnie szkodliwy, z którym naukowcy i organizacje ekologiczne toczyły długą wojnę, jest sprzedawany obecnie do Polski. Odpowiadamy to nie plotka lecz fakt, a nawet powód do dumy polskich leśników i ministerstwa (ochrony środowiska i leśnictwa).