DZIKIE ŻYCIE

Zebranie Rady Programowej Pracowni

Miesięcznik Dzikie Życie

W dniu 13 maja br. w dniu pełni księżyca odbyło się w Dolinie Wapienicy kolejne spotkanie Rady Programowej „Pracowni”. Członków i sympatyków naszego stowarzyszenia informujemy, że tym razem niewiele tematów budziło kontrowersje. Mówiliśmy o dużych zmianach, które nas w najbliższym czasie czekają (m.in. przeprowadzka z biura w wynajmowanym lokalu w Bielsku-Białej do domku w Wapienicy), o trudnościach w sprawnym prowadzeniu tak szerokiej działalności jaką obecnie Pracownia prowadzi, ale przede wszystkim o planach dotyczących kampanii.

Ubiegły rok był niewątpliwie najbogatszy w różne formy aktywności i przyniósł najwięcej rezultatów od początku istnienia stowarzyszenia. Prowadzimy wiele działań w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ukazujące się od poprzedniego spotkania Rady „Dzikie Życie” zyskało wielu stałych prenumeratorów i skupiło tysiące osób wokół najważniejszych kampanii. Każdego tygodnia napływa do nas ponad tysiąc podpisów pod petycjami słanymi do urzędów w obronie przyrody, a każdego dnia kilkanaście listów osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność dla przyrody. Niestety, cierpi na tym działalność lokalna, gdyż nie mamy środków na zaangażowanie większej liczby ludzi do stałej, regularnej pracy, W skromniejszym wymiarze prowadzimy obecnie zajęcia warsztatowe i postanowiliśmy, że budynek Stacji Edukacji Ekologicznej będzie przede wszystkim biurem oraz siedzibą redakcji „Dzikiego Życia”, a tylko część jego będzie służyła okazjonalnym warsztatom (magiczny krąg, bioregion, las) dla grup nie liczniejszych niż 10 osób. Mamy nadzieję, że warsztaty będą jednak bardziej intensywne, mniej na tym ucierpi przyroda (mniejsza grupa wywiera mniejszą presję na las), a zajęcia dla liczniejszych grup będziemy prowadzili na zaproszenia w innych ośrodkach, lepiej służących pobytowi większych grup (mamy obecnie b. dużo zaproszeń), Odpowiedzią na zapotrzebowanie na edukację ekologiczną będą też krótkie zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone przez osoby z Pracowni oraz przygotowana już do druku książka „W obronie Ziemi – radykalna edukacja ekologiczna”. Planowane są również koncerty połączone z prelekcją, poświęcone konkretnym kampaniom. Członkowie Rady zwracali uwagę na potrzebę szerszej promocji Pracowni w środkach przekazu, pamiętanie o problemach lokalnych oraz kontynuowanie warsztatów i rytuałów w połączeniu z kampaniami dla rozwiązywania konkretnych problemów przyrody. Zastanawiano się nad powrotem do pierwotnej idei Stacji Edukacji Ekologicznej w Dolinie Wapienicy, by była ona ośrodkiem przeznaczonym głównie na małe warsztaty dla osób prowadzących podobną działalność w innych miejscach w kraju i za granicą. Nocą członkowie Rady odbyli spacer po wapienickim lesie.

W maju przyszłego roku planujemy zwołanie walnego zebrania wszystkich członków Pracowni, na którym będziemy chcieli porozmawiać o oczekiwaniach wobec stowarzyszenia, głównych kierunkach działalności, wysłuchać uwag krytycznych i wybrać nowy zarząd.

Red.

Lipiec 1995 (7/14 1995) Nakład wyczerpany