DZIKIE ŻYCIE

„Dzikie jest piękne” – jaki będzie los wilków Bieszczadach?

Sabina Nowak

1 kwietnia 1995 r. (wraz z zakończeniem sezonu polowań) wejdzie w życie rozporządzenie ministra ochrony środowiska o ochronie gatunkowej zwierząt. Ryś zostanie objęty ochroną na terenie całej Polski bez wyjątków, natomiast wilk także w całej Polsce, lecz z wyjątkiem województw suwalskiego, przemyskiego i krośnieńskiego. W województwach suwalskim i przemyskim, pomimo sprzeciwów zarządów wojewódzkich PZŁ, wojewodowie objęli już wilka ochroną własnymi rozporządzeniami (wojewoda suwalski dwa lata temu, a wojewoda przemyski od 1 stycznia br.), Województwo krośnieńskie będzie więc jedynym i ostatnim w Polsce, w którym zabijać się będzie legalnie te drapieżniki.

Jakby dla potwierdzenia zupełnie anachronicznego stosunku do wilków decydenci z tego terenu wydali zezwolenie na odstrzał 100 wilków w sezonie łowieckim 1994/95. Zezwolenie to zyskało ponurą sławę w całej Europie wywołując lawinową reakcję i protesty wielu ludzi, w tym głośny list Brigitte Bardot do polskiego prezydenta.

„Pracownia” wystosowała list protestacyjny do ministra ochrony środowiska i do wojewody krośnieńskiego z żądaniem wstrzymania odstrzału i wnioskiem o objęcie wilka ochroną gatunkową w tym województwie, które zawiera trzon populacji tego drapieżnika, niezwykle istotny dla jego kondycji i decydujący o przetrwaniu w tej części Europy.

Rozpoczęliśmy już ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod apelem do wojewody krośnieńskiego. Prosimy wszystkich chcących ratować bieszczadzkie wilki o przyłączenie się do akcji. Jeśli przyślecie do nas zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem, prześlemy Wam matrycę petycji. Piszcie ile zebraliście podpisów. Nie pozwólmy aby grupka myśliwych i kilku pracujących dla nich w Bieszczadach pseudonaukowców, dla których wilk jest tylko zwykłym obiektem wątpliwej wartości badań, źródłem dewiz lub trofeów do powieszenia na ścianach, decydowali o losie tych najbardziej dzikich i najpiękniejszych mieszkańców bieszczadzkich lasów.

Adres Wojewody Krośnieńskiego: Urząd Wojewódzki w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Sabina Nowak

Marzec 1995 (3/10 1995) Nakład wyczerpany