Miesięcznik Dzikie Życie

8/15 1995 Sierpień 1995

Nowy podręcznik ekologii

Red.

To była wiedza, głosząca nie tylko, jak przyroda działa, ale także, jak przyroda działać powinna. To z tego myślenia wywodzi się dzielenie świata na złe szkodniki i na dobre pożyteczne. – to cytat z wydanej w bieżącym roku świetnej książki Tomasza Umińskiego „Ekologia, środowisko, przyroda”, podręcznika dla szkół średnich wydanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Książka napisana bardzo przystępnym językiem porusza wszystkie najważniejsze problemy związane z nauką ekologii, ale także odnosi się do wyborów moralnych i hierarchii wartości. Bardzo brakowało na naszym rynku takiego podręcznika, który powinien być nie tylko lekturą uczniów szkół średnich, ale również źródłem wiedzy dla młodych działaczy ekologicznych. Gorąco polecamy!

Red.