DZIKIE ŻYCIE

Nowy podręcznik ekologii

Miesięcznik Dzikie Życie

To była wiedza, głosząca nie tylko, jak przyroda działa, ale także, jak przyroda działać powinna. To z tego myślenia wywodzi się dzielenie świata na złe szkodniki i na dobre pożyteczne. – to cytat z wydanej w bieżącym roku świetnej książki Tomasza Umińskiego „Ekologia, środowisko, przyroda”, podręcznika dla szkół średnich wydanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Książka napisana bardzo przystępnym językiem porusza wszystkie najważniejsze problemy związane z nauką ekologii, ale także odnosi się do wyborów moralnych i hierarchii wartości. Bardzo brakowało na naszym rynku takiego podręcznika, który powinien być nie tylko lekturą uczniów szkół średnich, ale również źródłem wiedzy dla młodych działaczy ekologicznych. Gorąco polecamy!

Red.

Sierpień 1995 (8/15 1995) Nakład wyczerpany