DZIKIE ŻYCIE

Sukces!

Janusz Korbel

Pod koniec czerwca krytykowany za biurokrację i coraz bardziej miękkie metody działania GREENPEACE przypomniał dawne czasy i odniósł jeden z większych sukcesów, bezpośrednimi akcjami nie dopuszczając do zatopienia platformy wiertniczej Shella.

Na początku lipca my też mieliśmy swój sukces – i to wcale nie mniejszy jeśli chodzi o skutki dla przyrody, bo liczący się w skali całej Europy – choć nie tak głośny w mediach. Po roku kampanii, licznych manifestacjach, setkach tysięcy listów, zatrzymaniach przez policję i sporach w parlamencie dnia 5 lipca dyrektor Lasów Państwowych podpisał rozporządzenie chroniące stare drzewa w całej Puszczy Białowieskiej. W ten sposób spełniony został pierwszy postulat kampanii. 6 i 7 lipca otrzymaliśmy wiele telefonów z gratulacjami i to nawet od osób, których nie podejrzewaliśmy o sympatyzowanie. Adresatami tych gratulacji są oczywiście setki tysięcy osób zaangażowane w kampanię w Polsce i na świecie. Więcej o puszczy piszemy tutaj.

AJK

Sierpień 1995 (8/15 1995) Nakład wyczerpany