DZIKIE ŻYCIE

Spotkanie środkowoeuropejskich grup zajmujących się ochroną lasów

Juraj Lukáč

Ekspansja „leśnych” projektów Banku Światowego na kraje Europy Środkowej niepokoi ekologów nie tylko w Polsce, także w Czechach, Słowacji, Ukrainie i w innych krajach.

W dniach 18–20 listopada 1994 roku odbyło się w Czechach, w Rabstejnskej Lhotie, spotkanie ekologów zajmujących się ratowaniem lasów. Byli tam m.in. przedstawiciele znanych organizacji z Czech – Hnuti Duha i Słowacji VLK. Zebrani postanowili powołać środkowoeuropejską inicjatywę dla ratowania lasów naturalnych i zaprosić do niej Pracownię na rzecz wszystkich istot. Zwrócono się do Pracowni z zapytaniem o możliwość zorganizowania kolejnego spotkania inicjatywy w roku 1995 właśnie w Polsce, w siedzibie Pracowni. Ustaliliśmy wspólnie, że spotkanie to odbędzie się w zimowych miesiącach 1995 roku w Dolinie Wapienicy. Sprawozdanie ze spotkania ukaże się oczywiście także w „Dzikim Życiu”.

JL

Styczeń 1995 (1/8 1995) Nakład wyczerpany