DZIKIE ŻYCIE

Co można robić dla przyrody?

Co jakiś czas w listach do „Pracowni” pojawiają się pytania co można robić dla przyrody kiedy jest się osamotnionym w swoich poglądach, kiedy jakaś sytuacja zmusza do protestu lecz czujemy się bezradni. Dla wszystkich, którzy mają duszę aktywistów przedrukowujemy materiał opublikowany w „Informatorze” Pracowni w sierpniu 1991 roku:

Zasady działania w obronie przyrody

 • Krytykujcie przede wszystkim politykę i instytucje, a nie pojedyncze osoby.
 • O skuteczności akcji radykalnych decyduje to, czy uda się do nich pozyskać znane osoby budzące zaufanie i czy akcja porusza serca przeciętnych ludzi. Akcja arogancka zniechęca społeczeństwo.
 • Warto organizować tzw. „akcję tło”, której żądania są tak wygórowane, że na jej tle właściwa akcja wydaje się przekonywująca dla ogółu.

Planując podjęcie akcji lub kampanii rozważ, które z przytoczonych poniżej narzędzi będą ci pomocne i dopisz własne pomysły:

 • Przeprowadzenie referendum.
 • Zorganizowanie sabotażu ekologicznego.
 • Zorganizowanie blokady.
 • Przykucie się do drzwi, barier, pojazdów.
 • Zorganizowanie grupowego pochodu (marsz, przejazd rowerami, autobus akcji, przepłynięcie na łodziach, symboliczny pogrzeb, pielgrzymka itp.).
 • Duży balon lub wiele balonów, latawców z hasłami informacja w internecie.
 • Teatr uliczny (kostiumy, maski).
 • Ulotki (rozdawane ludziom, wkładane pod wycieraczki samochodów) i plakaty.
 • Debaty: dialogi, mediacje, dyskusje panelowe, konferencje, seminaria.
 • Transparenty (na budynkach, konstrukcjach, drzewach).
 • Pisanie haseł bezpośrednio na krytykowanych obiektach, chodnikach, ścianach, samochodach…
 • Głodówki lub urządzenie „uczty z okazji.”. Wydawanie posiłków z intencją wspierania kampanii.
 • Zapraszanie do czynienia darów (finansowych, materialnych i ze swojego czasu).
 • Wspieranie osób, które działają na rzecz przyrody lub konkretnej kampanii (aktywistów, dziennikarzy, polityków).
 • Świętowanie (organizowanie świąt, rytuałów, festiwali).
 • Koncerty, występy muzyczne (indywidualne i trasy koncertowe).
 • Wykłady, prelekcje dla istotnych dla kampanii środowisk.
 • Informacja poprzez głośnik z samochodu.
 • Lawina telefonów i faxów pod wskazany numer, a także do mediów.
 • Telefoniczne drzewo: telefonujesz do znajomych prosząc, by każdy zadzwonił z tą samą sprawą do trzech swoich znajomych itd.
 • Szantaż społeczny: publiczna informacja o podjęciu lub zawieszeniu akcji w zależności od decyzji władz.
 • Pisanie listów (np. z żądaniami, ale także z podziękowaniami do ministra za to, co chciałbyś, żeby uczynił), zakładanie klubów pisania listów.
 • Publikowanie do wiadomości list nazwisk i adresów.
 • Żarty (zabawne symbole, papierowe modele, ośmieszanie niszczycieli przyrody).
 • Czuwanie (palenie świec, siedzenie w ciszy, bez rozmów, np. tylko z napisanymi hasłami).
 • Opracowanie raportów.
 • Rozsyłanie informacji prasowej.
 • Opracowanie listy danych źródłowych, katalogu.
 • Naklejki na listy, nalepki, naszywki…
 • Koszulki z nadrukami.
 • Biuletyn informacyjny poświęcony kampanii.
 • Wydanie kalendarzy, pocztówek.
 • Tworzenie koalicji.
 • Wystawy artystyczne.
 • Bojkot płacenia lub kupowania.
 • Dramatyczne akcje indywidualne.
 • Aresztowanie lub użycie wobec obrońców przyrody siły na oczach świadków, mediów.
 • Zdobywanie zwolenników, tworzenie społ. lobby.
 • Tworzenie grup „swoich fachowców”.
 • Tworzenie lokalnych zespołów ekspertów i publikowanie ich niezależnych informacji.
 • Głośne sygnały (syreny, dzwony).
 • Tworzenie grup kościelnych i religijnych.
 • Wielkie grafy uliczne (np. wykresy namalowane na ścianach lub ulicach ukazujące ile czego tracimy).
 • Lansowanie swoich liderów.
 • Tworzenie poparcia z zagranicy.
 • Eko-plotki (np. tablice informujące, że na terenie występują jadowite żmije, wścieklizna itp.).
 • Akcje w budynkach władzy.
 • Akcje dzieci.
 • Zestawianie informacji oficjalnych z prawdziwymi.
 • Listy informujące co jest do zrobienia.
 • Modlitwa, medytacja.
 • Siting (siedząca okupacja miejsca).
 • Celowe łamanie złych praw i regulaminów.
 • Wskazywanie alternatyw do krytykowanego stanu.
 • Treningi dla aktywistów.
 • Dopisz swoje pomysły…