DZIKIE ŻYCIE

Nowosądecki oddział Pracowni

Miesięcznik Dzikie Życie

Po długich i wymagających cierpliwości zabiegach, decyzją Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu z dnia 7 stycznia 1997 roku, nadano nowosądeckiemu oddziałowi PnrWI osobowość prawną i od tej daty oddział działa samodzielnie pod względem finansowym i organizacyjnym.

Jednocześnie oddział nowosądecki deklaruje dalszą ścisłą współpracę z centralą w Bielsku Białej realizując równolegle własne kampanie i warsztaty:

  • Kampania „Pradziejowa” dla ochrony dzikiej przyrody Beskidu Sądeckiego (w tym sprawa Jaworzyny Krynickiej).
  • Kampania „Borsuk” zmierzająca do ochrony gatunkowej borsuka.
  • Warsztaty terenowe: Drzewo, Las, Gadająca Łąka realizowane na terenie Beskidu Sądeckiego i w Beskidzie Wyspowym oraz sporadycznie wyjazdowo (na zaproszenia).
  • Biuletyn oddziału „Rosynant” wydawany w formie książkowej (jako rocznik), poświęcony oprócz dokumentacji działań tematowi „kultura ekologiczna”.
  • Letni obóz „Poprad”.
  • Projekt „Przełom Muszynki” (wraz z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym”).
  • Zeszyt 3 z serii „Jak uczyć, się od Ziemi?” pt. „Kultura Ziemi”.

W związku z tym, że Oddział skupia od lat wyspecjalizowane grono osób, zaangażowanych w działania kulturowe, szczególnym zainteresowaniem cieszy się nurt kultury ekologicznej, nad którą pracujemy na wielu różnych poziomach. Oddział współpracuje z dyrekcją Popradzkiego Parku Krajobrazowego korzystając z pomocy merytorycznej i transportu.

Głównym oparciem dla Oddziału jest prywatna firma „Pracownia” – Promocja Kultury Ekologicznej s.c., dzięki której Oddział posiada darmowy lokal i możliwość korzystania z różnego rodzaju sprzętu, a także od 1997 roku, na podstawie umowy między firmą a Oddziałem, wszystkie produkty firmy zarabiają (10% zysku) na cele stowarzyszenia. Tak więc wszystkie wydawnictwa muzyczne (seria kaset FLY Music), koncerty (grupy ATMAN i Anny Nacher) oraz wydawane książki zarabiają na kampanie ratowania przyrody.

Nowosądecki oddział pracuje na wysokiej klasy sprzęcie komputerowym zakupionym z dotacji fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” i korzystał do tej pory z wielkiej pomocy REC, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz GEF i WFOŚ w Nowym Sączu. Prezesem oddziału jest obecnie mgr inż. Marek Styczyński, sekretarzem mgr Anna Nacher, a skarbnikiem mgr Piotr Kolecki.

Oddział współpracuje z utworzonymi przez siebie grupami w Rabce, Zabrzu i Inowłodzu k/Tomaszowa Maz.

Obecnie w siedzibie Oddziału można otrzymać: „Jak uczyć się od Ziemi?” – vol. 1, „Jak uczyć się od Ziemi?” – vol. 2, „Rosynant” – archiwalne numery z lat 1994–1995, „Tradycja” – książkowa wersja „Rosynanta” za 1996 r.

Marzec 1997 (3/34 1997) Nakład wyczerpany