DZIKIE ŻYCIE

Uwaga na agroturystykę

Jadwiga Łopata

Uwaga na agroturystykę. Refleksja po przeczytaniu artykułu Pawła Zawadzkiego „Turystyka, ekologia i ekonomia”

Przewiduje się, że na przełomie XX–XXI wieku przemysł turystyczny będzie jednym z wiodących, najlepiej rozwiniętych i dochodowych przemysłów w świecie. Dlatego tez tak ważne jest, aby myśląc o rozwoju turystyki, myśleć również o ochronie środowiska. W ostatnich latach gwałtownie wzrasta zainteresowanie spędzaniem wakacji w terenach wiejskich, w ścisłym kontakcie z przyrodą. Przyczynia się do tego rozwój agroturystyki. Agroturystyka jest formą turystyki, która jest organizowana na wsi, w gospodarstwach konwencjonalnych, które to w dużym stopniu niszczą środowisko, a żywność przez nie oferowana ma negatywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

ECEAT – Poland (European Centre for Ecological Agriculture and Tourism – Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki, oddział w Polsce) proponuje turystykę nie tylko w terenach wiejskich, ale także pełną poszanowania dla Natury, której jesteśmy cząstką. Jest to Turystyka Ekologiczna w Gospodarstwach Ekologicznych (TEGE).

Ma ona charakter alternatywny wobec turystyki masowej i jest adresowana do ludzi o dużej wrażliwości

na przyrodę. Połączenie gospodarstw produkujących żywność metodami ekologicznymi i turystycznie atrakcyjnych, z możliwością wypoczynku w warunkach naturalnych, jest obustronnie korzystne. Rolnika produkującego żywność metodami ekologicznymi wspiera finansowo, turystę natomiast uwalnia na jakiś czas od zdegradowanych warunków jego codziennego bytowania. Daje mu również szansę posmakowania żywności produkowanej metodami ekologicznymi. Mamy nadzieję, że zachęci to wielu naszych gości do codziennego spożywania tej żywności w przyszłości, nie tylko ze względu na znakomity smak ale również walory zdrowotne.

Idea wspierania rolnictwa ekologicznego (czemu służyć ma m.in. turystyka ekologiczna) sięga znacznie dalej. Chodzi o tworzenie całych wsi i gmin ekologicznych, gdzie korzystać się będzie z najnowocześniejszych osiągnięć światowej techniki, w odniesieniu na przykład do przetwarzania energii słonecznej czy wiatrowej, kompostowych toalet, ekologicznych domów itp. Nie chodzi tym razem o fascynację „ludem”, pastuszkami i ruczajami, ale o obronę przed zagrożeniami, których sami jesteśmy sprawcami.

Jadwiga Łopata

EGEAT – Poland

Stowarzyszenie ECEAT – Poland istnieje od 1993 r. Zajmuje się edukacją ekologiczną i promowaniem rolnictwa ekologicznego poprzez turystykę. Łączy w swoich działaniach ekologię, rolnictwo i ekonomię. Adres: ECEAT Poland/Jadwiga Łopata 34-146 Stryszów 156.

Wrzesień 1997 (9/40 1997) Nakład wyczerpany