DZIKIE ŻYCIE

List od Nadleśnictwa Bielsko-Biała

Do: „Pracowni na rzecz Wszystkich Istot” w Dolinie Wapienicy

Szanowni Przyjaciele z „Pracowni”,

Z pełną uwagą przeczytaliśmy Wasze pismo w sprawie gospodarki leśnej w Dolinie Wapienicy.

Z wszystkimi Waszymi uwagami w pełni się zgadzamy i serdecznie za nie dziękujemy. Już od przyszłego tygodnia wstrzymujemy cięcia w Dolinie (poza usuwaniem posuszu czynnego). Pracownicy leśni otrzymali instrukcję, że nie wolno sadzić gatunków obcych w tym modrzewia europejskiego i świerka w niższych partiach doliny. Natychmiast przystępujemy do wykonania przepustów dla płazów, a kierowcy LP zostaną zobowiązani jechać tak uważnie, by nie zabić żadnej ropuchy czy salamandry. Zobowiązujemy się również postprzątać las z plastykowych wiader po repelentach, folii i butelek zostawionych przez pracowników. Cieszymy się na każde spotkanie z Państwa przemiłymi przedstawicielami i proponujemy pomoc w denaturalizacji lasu.

Nadleśnictwo Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, 1 kwietnia l998 r.

Kwiecień 1998 (4/46 1998) Nakład wyczerpany