DZIKIE ŻYCIE

Najskuteczniejszy bujny las

Stanisław Zubek

Na terenach prawie pozbawionych roślinności tak mało wody wsiąka w grunt, że w razie wyjątkowo silnego deszczu możliwe jest tak paradoksalne zjawisko, jak rwąca rzeka na pustyni – pisze Tomas Umiński w swym podręczniku ekologii*. I dodaje – Jak wiele wody będzie spływać po powierzchni, a ile zasili zasoby wód gruntowych, zależy w największym stopniu od roślinności. Im jest ona bujniejsza, tym trudniej wodzie płynąć po powierzchni, tym więcej wsiąknie w głąb. Najskuteczniej działają bujne lasy.

Podręcznik ekologii profesora Umińskiego jest podręcznikiem dla szkół średnich. A zatem wiedza o przeciwpowodziowej roli lasu jest szeroko dostępna.

Czy z dostępu tego skorzystali polscy urzędnicy przeciwpowodziowi, na których czele stoi minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i (no właśnie) leśnictwa?

Stanisław Zubek

* Tomasz Umiński, „Ekologia, środowisko, przyroda” – podręcznik dla szkół średnich, WSiP, Warszawa 1995, ss. 128 i 130.

Marzec 1998 (3/45 1998) Nakład wyczerpany