Miesięcznik Dzikie Życie

7-8/49-50 1998 Lipiec / sierpień 1998

Białowieża – sprostowanie

Red.

W czerwcowym numerze DŻ w artykule Marcina Korniluka zatytułowanym „Białowieża” znalazła się informacja, że Dyplom Europy przyznany Białowieskiemu Parkowi Narodowemu zapewnia środki finansowe na realizację wynikających zeń zadań i funkcji.

Niestety nie jest tak dobrze. Jak informuje nas dyrektor BPN, pan dr Czesław Okołów w ślad za przyznaniem dyplomu nie idą żadne środki. Decyzja o przyznaniu środków jedynie apeluje o zapewnienie tych środków. Jest to jednak tylko apel, a nie gwarancja, że park takie środki uzyska”.

Przepraszamy czytelników za wprowadzenie w błąd i życzymy parkowi, by za apelem faktycznie napłynęły tak bardzo potrzebne mu środki.

Red.