DZIKIE ŻYCIE

Nadzieja na ochronę przyrodniczego i kulturowego krajobrazu Polski

R.

Mamy wreszcie sygnał, że bioregionalizm, a więc uszanowanie wartości przyrodniczych i kulturowych, zaczyna coś znaczyć dla ludzi prowadzących politykę w kraju. W dniu 27 maja 1998 roku, w posiadłości państwa Pendereckich w Lutosławicach podpisane zostały założenia i kierunki programu edukacyjnego na rzecz ochrony krajobrazu historycznego i właściwego kształtowania przestrzeni przyrodniczej i kulturowej Polski. Deklarację tą podpisali ministrowie: kultury i sztuki, ochrony środowiska, edukacji, prezes urzędu mieszkalnictwa i konserwator zabytków.

Bardzo długo czekaliśmy na taki program rządowy. W tym czasie wiele bezcennych elementów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego zostało bezpowrotnie straconych. Czasu pozostało niewiele, bo proces unifikacji przetacza się przez Polskę jak walec drogowy (a raczej jak reklama coca-coli i McDonaldsy). To ogromny program edukacyjny, gdyż oprócz młodzieży, a może przede wszystkim – jeśli ma się powieść – musi objąć nauczycieli, pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz szerokie rzesze społeczeństwa.

r.

Wrzesień 1998 (9/51 1998) Nakład wyczerpany