DZIKIE ŻYCIE

Ochrona drzew w Puszczy Białowieskiej

R.

Jak dowiadujemy się z pisma przysłanego przez Głównego Konserwatora Przyrody w dniu 6 lipca br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał decyzję zakazującą wyrębu ponad 100-letnich drzew pojedynczych i drzewostanów o charakterze naturalnym na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej. Niezbędne cięcia sanitarne starych drzew muszą być wcześniej uzgodnione z Głównym Konserwatorem Przyrody. Decyzja ta obowiązuje do czasu opracowabnia docelowej strategii ochrony Puszczy Białowieskiej.

R.

Wrzesień 1998 (9/51 1998) Nakład wyczerpany