DZIKIE ŻYCIE

"Ochrona zwierząt hodowlanych przed wilkami"

„Ochrona zwierząt hodowlanych przed wilkami”

Książkę pod tym tytułem wydało na początku roku „Stowarzyszenie  dla natury WILK”. Hodowców, pracowników urzędów gmin i władze ochrony przyrody broszura przekonuje, że istnieją realne możliwości zabezpieczenia zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami oraz tłumaczy prawdziwe oblicze wilków. Obrońcom przyrody dostarcza argumentów do wykorzystania w kampaniach (znajdziecie tu podstawowe informacje o biologii i ekologii wilka, duży spis wilczej literatury).


Autorzy zwracają uwagę, że decyzja o rozpoczęciu hodowli na terenach występowania wilka zawsze niesie z sobą ryzyko strat, a w związku z tym w koszty jej zakładania należy wliczać nakłady na odpowiednie zabezpieczenia (opisano różne metody ochrony stad). Działalność człowieka nie może być planowana w oderwaniu od warunków i wartości przyrodniczych regionu. Proponowany przez autorów model funkcjonowania systemu odszkodowań oraz informacje dotyczące wykorzystania owczarków podhalańskich jako strażników owczych stad uzupełniają broszurę, która niewątpliwie spełnia bardzo ważną rolę edukacyjną. Cena 5 zł. Adres wydawcy: SDN Wilk, Górska 69, 43-376 Godziszka.

Red.

Czerwiec 1999 (6/60 1999) Nakład wyczerpany