Miesięcznik Dzikie Życie

4/58 1999 Kwiecień 1999

Wiersz

Mariusz Włodarczyk

Jesteśmy skazani
na nieustający postęp,
świata wybiegającego
w stechnokratyzowaną przyszłość
nieuchronność tego „faktu”
zasmuca mnie
tak samo
jak
brak woli w ratowaniu
kawałka dzikiego świata,
który jeszcze pozostał ( ? )

Mariusz Włodarczyk