Miesięcznik Dzikie Życie

11/65 1999 Listopad 1999

Polsko-słowacka praca dla ratowania lasów karpackich

Od kilku lat trwa wspaniały projekt polegający na tworzeniu prywatnego rezerwatu przyrody w lasach czergowskich na Słowacji. Projekt jest prowadzony przez znaną pozarządową słowacką organizację Lesoochranarske zoskupenie VLK.


Każdy może zakupić symboliczne, ale także konkretne jedno drzewo z ponad 20-hektarowego obszaru położonego na Czergowie, niedaleko polskiej granicy. W miarę napływania środków obszar rezerwatu będzie powiększany. Do początku września br. Słowakom udało się zebrać na ten cel ponad 1500 000 koron. Wpłaty przychodzą ze Słowacji, ale także z całego świata (dużo także z Polski). Każdy, kto chce pomóc w tworzeniu rezerwatu może wpłacić 1000 koron (równowartość 100 zł) i kupić tam swoje drzewo. Można oczywiście zakupić większą ilość drzew. Kontakt:

Lesoochranarske zoskupenie VLK, 082 13 Tulćik 27, Słowacja
Tel./fax: 091-7789488;
Numer konta: 601 5-1 8133OO793/500,
konśtantny symbol 558, ĆSOB a.s., poboćka Preśov

„Pracownia” współpracuje od lat z VLK-iem. Prowadzimy zajęcia podczas ośmiodniowego warsztatu w lesie „Gaja - nasz dom”, a Słowacy przyjeżdżają na nasze warsztaty w Polsce. Wspieramy się także podczas różnych kampanii w obronie lasu i drapieżników i realizujemy wspólny, międzynarodowy projekt ochrony lasów karpackich. Na zdjęciu uczestnicy warsztatu w rezerwacie „Becherovska Tiśina” pod Jaworzyną, niedaleko przejścia granicznego w Koniecznej, w Beskidzie Niskim. Warsztat odbywał się pod koniec września br.