DZIKIE ŻYCIE

Wiersze

Nauka o chmurach

chmury na niebie
dzielą się
na
pierzaste
strzępiaste
kłębiaste
i
nieobecne

Stanisław Zubek

***

Zamknięty w kątach prostych
mojego mieszkania
rozmyślam…
Jaskinie były dobrym rozwiązaniem,
w nich nie przyszłaby do mnie myśl
o ścianach załamujących się
nade mną pod kątem prostym,
ale jeszcze lepsze były drzewa,
rozmyślania ograniczyłbym
do rzeczy wyłącznie prostych –
owoców, nasion, czasem jakiegoś owada,
seksu, lęków przed nieznanym,
jakbym dzisiaj myślał o czymś innym, tylko
teraz potrzeby moje rozbudowane są
do kilku ścian mojego mieszkania

Mariusz Włodarczyk