DZIKIE ŻYCIE

Jak zagrażamy życiu na Ziemi

Człowiek zagraża istnieniu gatunków na trzy różne sposoby. Po pierwsze, przez bezpośrednią eksploatację,Image na przykład polowania. [...] Po drugie, wprowadzanie do środowisk obcych gatunków - obojętne czy w sposób zamierzony, czy przypadkowy. [...] Trzecim i najważniejszym czynnikiem powodującym ginięcie gatunków jest niszczenie środowisk i ich fragmentacja [...]. Ciągły wzrost populacji ludzkiej we wszystkich częściach świata prowadzi do zajmowania każdego dnia nie naruszonych jeszcze środowisk, zarówno przez powiększanie areału upraw, jak i wskutek budowy miast oraz łączących je dróg. Wraz z kurczeniem się naturalnych środowisk zmniejsza się zdolność Ziemi do utrzymania jej biologicznego dziedzictwa. [...]

Dwa niezależnie przeprowadzone badania na początku lat dziewięćdziesiątych  przez Instytut Zasobów Światowych w Waszyngtonie oraz FAO dały wynik zbliżony do 50 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów wycinanych rocznie. Oznacza to, w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem, zwiększenie wyrębu o 40-50%. Przy tym tempie niszczenia powierzchnia lasów tropikalnych wkrótce po 2000 roku będzie mniejsza o 10% (obecnie stanowią one tylko 7% pow. lasów - red.), a w roku 2050 pozostaną po nich jedynie niewielkie fragmenty. Tylko ktoś wyjątkowo zaślepiony mógłby podważać te dane. [...] Zgodnie z oczekiwaniami, badania wykazują, że szybsze i intensywniejsze wymieranie gatunków zachodzi w małych fragmentach lasu niż w dużych. Do najbardziej zagrożonych należą gatunki, które z różnych powodów wymagają bardzo rozległych obszarów leśnych [...] Wyginięcie tych przedstawicieli fauny często powoduje zanik gatunków od nich zależnych, nawet jeśli te ostatnie same nie wymagają aż tak dużych przestrzeni
(np. w Polsce niektóre ptaki drapieżne zależne są od wilków i ich ofiar; z kolei płazy od dzików, które tarzając się tworzą babrzyska - małe, błotniste kałuże - red.).

Cytaty pochodzą z książki Richarda Leakey i Rogera Lewina, "Szósta katastrofa - historia życia a przyszłość ludzkości", Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

Podczas konferencji prasowej na ONZ-owskim Międzynarodowym Forum Leśnym, 11 lutego 2000, wiceprezydent Forum I. Maini powiedział, że co roku deforestacji ulega 12 milionów hektarów. Znaczna część tego obszaru zamieniana jest na tereny upraw rolnych. Międzynarodowy handel produktami pochodzącymi z lasu - głównie drewnem - opiewał w 1999 roku na 130 miliardów dolarów. 80% tego handlu dotyczyło krajów OECD a 20% krajów rozwiniętych. 80% drewna wyciętego w krajach Północy służyła celom przemysłowym, podczas gdy taki sam procent drewna z lasów Południa zużyto na opał.

Red.

Czerwiec 2000 (6/72 2000) Nakład wyczerpany