DZIKIE ŻYCIE

Legendy Pokoju w Słowenii

Liliana Dawidziuk

"Legends of Peace" to międzynarodowy projekt zachęcający młodych ludzi to kreowania nowych legend opartych na uniwersalnej strukturze mitu, a promujących działania oparte na zasadach non-violence, szacunek dla Ziemi i solidarność z innymi ludźmi.

W dniach 17-30 lipca br. w Słowenii w zamku Borl odbędzie się prezentacja legend pokoju przygotowanych przez młodzież z całego świata. Organizatorzy zapraszają również uczestników z Polski. Legendy mogą być przygotowane w formie teatru, pantonimy, tekstu, gry, muzyki, grafiki - forma całkowicie dowolna. Towarzyszyć im będą warsztaty dotyczące ekologii, kreatywności, poznawania innych kultur i wspólne budowanie "labiryntu zmysłów", w którym świat zewnętrzny doznawany będzie za pomocą dotyku, węchu, smaku...

Organizatorzy zapewniają miejsce do spania w niezamieszkanym zamku Borl nad rzeką Drawą, a dla uczestników w wieku do 30 lat (którzy przygotują własną opowieść) możliwość zwrotu kosztów podróży.

Więcej informacji: Legends of Peace, Peter Merry, van Blankenburgstraat 25, 2517 XM Den Haag, Holandia, e-mail: peacelegends@beyondthemask.com.

LD

Czerwiec 2000 (6/72 2000) Nakład wyczerpany