DZIKIE ŻYCIE

Apel do wszystkich, którym bliska jest przyroda tatrzańska

Apel do wszystkich, którym bliska jest przyroda tatrzańska:

Skoro polski Rząd nie potrafi jednoznacznie bronić majątku narodowego, musi się o to upomnieć społeczeństwo. TPN ma także rangę międzynarodową, kategoryzację IUCN (Światowej Unii Ochrony Przyrody), w jego obronie stanęła już Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Komitet Ochrony Przyrody PAN. Bezwzględnej obrony tego i innych parków narodowych w Polsce domagają się wszystkie organizacje ekologiczne w kraju i wiele zagranicznych. Minister i cały Rząd RP ponoszą całkowitą odpowiedzialność za Tatrzański Park Narodowy. Nie wolno im doraźnych interesów samorządów lokalnych i grup biznesu oraz tak wpływowych firm jak Polskie Koleje Linowe i Centralny Ośrodek Sportu (wszyscy oni mają roszczenia terytorialne wobec Parku) stawiać przed ustawowym obowiązkiem ochrony przyrody.


Parki narodowe są rzeczą świętą. Nie wolno pozwolić na ich uszczuplanie pod żadnym pozorem!

Wyrażamy nadzieję, że nikt nie waży się naruszać obszar TPN-u ani innych parków narodowych. Przyroda Tatr musi zostać wybroniona przed pazernością i niekompetencją grup interesu i polityków. Chcemy wierzyć, że nie zapadną kuriozalne w historii ochrony przyrody w Polsce decyzje, łamiące prawo, otwierające drogę do niekończących się rewindykacji na wszystkich obszarach chronionych w kraju. Piszcie protesty, publikujcie artykuły, domagajcie się zmiany polityki resortu na jednoznacznie proekologiczną. My podejmiemy wszystkie możliwe - prawne, a jak będzie potrzeba pozaprawne, utrzymane w duchu obywatelskiego nieposłuszeństwa kroki w obronie Tatrzańskiego Parku Narodowego i całej polskiej przyrody. Obronimy przyrodę tylko wówczas, kiedy nie będziemy osamotnieni. Przed kilku laty masowe protesty przeciwko wycinaniu Puszczy Białowieskiej wymusiły jej ochronę i powiększenie parku narodowego. Dzisiaj drugi klejnot w koronie przyrody polskiej - Tatrzański Park Narodowy - jest równie, a może nawet bardziej zagrożony. Prosimy o pomoc wszystkich, którym bliska jest tatrzańska przyroda!
Na spotkaniu aktywistów ekologicznych pod Babią Górą, w dniu 26 lutego 2000 ustalono następujące żądania wobec ministerstwa:

  • Nienaruszalności terytorium TPN i innych parków narodowych, które są naszym wspólnym dobrem i dziedzictwem przyrodniczo­kulturowym.
  • Natychmiastowego zatwierdzenia Planu Ochrony TPN i innych parków narodowych.
  • Takich zmian prawnych, by dyrektor parku narodowego mógł być powoływany i odwoływany tylko za zgodą Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
  • Natychmiastowego przekazania w zarząd TPN zespołu kolei linowych na Kasprowy Wierch - w myśl Ustawy o ochronie przyrody.
  • Protestujemy przeciwko nowym rozwiązaniom prawnym, które są niekorzystne dla przyrody i niweczą dotychczasowy dorobek legislacyjny (np. pojawia się projekt zapisu o możliwości likwidacji parku narodowego, zastąpieniu rad naukowych niekompetentnymi w sprawach przyrodniczych ciałami społecznymi).
  • Domagamy się, by stanowisko ministra środowiska nie było elementem gry politycznej, lecz by osoba powoływana na nie posiadała odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie i cieszyła się autorytetem w środowiskach ochroniarskich.

Z upoważnienia uczestników spotkania strażników miejsc cennych przyrodniczo Zarząd stowarzyszenia „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”

Kwiecień 2000 (4/70 2000) Nakład wyczerpany