DZIKIE ŻYCIE

Myśliwi zastrzelili nielegalnie wilka

Poznań, Chojnice: 2000.01.31

Pan Dyrektor
Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
Ministerstwa Środowiska


Niniejszym pragniemy wyrazić stanowczy protest przeciwko łamaniu prawa ochrony przyrody oraz głębokie zaniepokojenie incydentami zaistniałymi w szeregach i pod auspicjami Polskiego Związku Łowieckiego.
Uzyskane przez nas informacje (rzetelne, bowiem pochodzące z dwóch niezależnych źródeł) wskazują, że w grudniu 1999 r. na polowaniu zbiorowym organizowanym przez Koło Łowieckie „Sokół” w obw. nr 147, w Leśnictwie Giełdoń, pow. Chojnice dokonano nielegalnego odstrzału wilka.
Nie jest to niestety jedyna informacja o wykroczeniach tego typu, którą posiadamy, co pozwala sądzić, że wydarzenia takie mają miejsce dość często. Wyjątkowa szkodliwość takich czynów oraz skuteczność ich zatajania i wyciszania wymaga skrupulatnej kontroli i nagłaśniania z wykorzystaniem publicznych mediów wszystkich ujawnionych incydentów. Wszelkie próby wyjaśnień takich czynów, jak powyższy, sugerujące pomyłkę z wałęsającymi się lub zdziczałymi psami są po pierwsze jedynie wskazaniem innego typu wykroczenia,. po drugie są żenujące i w ewidentny sposób podważają predyspozycje i kompetencje członków PZŁ. W jaki sposób można mówić o skuteczności np. odstrzałów o charakterze negatywnej selekcji osobniczej, gdy wykonujący odstrzał myśliwi nie potrafią nawet odróżnić gatunków, na które polują?
Domagamy się aby Państwo w ramach Swych kompetencji i możliwości dokonali rewizji działalności Koła Łowieckiego „Sokół” i zbadali okoliczności zaistnienia wspomnianego incydentu z pociągnięciem winnych do odpowiedzialności.

Zarząd T.E. „Ziemia Przede Wszystkim”
Zarząd SEK „Wspólna Ziemia”

Do wiadomości:
- Zarząd Główny PZŁ,
- Zarząd Wojewódzki PZŁ w Gdańsku,
- media.

Marzec 2000 (3/69 2000) Nakład wyczerpany