DZIKIE ŻYCIE

Wilki na muszce

Minister środowiska wydał zgodę na interwencyjny odstrzał 10 wilków w Bieszczadach.


Polowania mają się odbywać w nadleśnictwach Baligród, Brzegi Dolne i Lutowiska, od połowy września do końca sezonu wypasu owiec. Myśliwi mają odstrzelić najgroźniejsze osobniki czatując na nie na polanach śródleśnych, na których wypasa się owce. W następnym numerze DŻ artykuł Grzegorza Bożka o sytuacji wilka w Polsce.

Red.