Miesięcznik Dzikie Życie

4/82 2001 Kwiecień 2001

Kolorowy Zawrót Głowy

mjd

Kolejny park narodowy w ImagePolsce jest za­grożony!

W latach 80-tych krakowski dzien­nikarz Janusz Zielonacki wymyślił, że w Bieszczadach trzeba wybudować stację narciarską z prawdziwego zdarzenia. Nazwał swój pomysł bardzo trafnie, mianowicie: „Kolorowy Zawrót Głowy”. Zawracanie gło­wy przez pana Zielonackiego spotkało się wówczas z masowym protestem. Dzisiaj oży­wa na nowo. Wójt gminy Cisna, pani Elżbie­ta Łukacijewska domaga się poparcia władz wojewódzkich i rządowych dla pomysłu bu­dowy kolejki linowej na szczyt góry Jasło i budowy tras narciarskich z tej góry.Image Głów­ną przeszkodą jest fakt, że trasy musiałyby iść przez otulinę parku narodowego, co wią­że się z wycinką lasu (40 hektarów) a to ostat­nie kosztuje. Wycięcie tylko 12 hektarów lasu pod jedną trasę (planowane są cztery) wiąza­łoby się z koniecznością zapłacenia odszko­dowania Lasom Państwowym w wysokości 4 600 000 złotych. Póki co gminy na to nie stać. Jednak wicewojewoda podkarpacki Ma­rek Kuchciński zobowiązał się w imieniu władz województwa do wszelkiej pomocy, by stacja narciarska na górze Jasło powstała.

mjd