DZIKIE ŻYCIE

WWF i ekorolnicy

Peter Torkler

WWF apeluje o poparcie dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

WWF-Światowy Fundusz na rzecz Przyrody uważa, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest szansą na zachowanie cennych walorów krajobrazu i środowiska przyrodniczego w Polsce. Polska ma doskonałe uwarunkowania przyrodnicze dla rolnictwa ekologicznego. Rozwój tego typu rolnictwa wymaga jednak większego niż do tej pory wsparcia politycznego. Wsparcie to, zdaniem WWF, musi być ukierunkowane na: rozwinięcie doradztwa i szkoleń w zakresie rolnictwa ekologicznego, dostosowanie przepisów dotyczących przetwórstwa do norm rolnictwa ekologicznego oraz odpowiednie oznakowanie i marketing produktów rolnictwa ekologicznego. "Rolnictwo ekologiczne jest jedną z najbardziej przyjaznych ochronie przyrody praktyk rolniczych" - mówi Peter Torkler, koordynator WWF ds. rolnictwa i integracji europejskiej. - "Rolnictwo ekologiczne stwarza szansę na pogodzenie ekologii z ekonomią - wokół obszarów chronionych przybywa takich rolników - pomagają oni zarządcom obszarów przy zachowaniu walorów przyrodniczych i czerpią dodatkowe dochody korzystając z ruchu turystycznego".

WWF wspiera rolnictwo ekologiczne w wielu krajach Europy - poprzez budzenie świadomości konsumentów, aby decyzje dotyczące zakupów stawały się bardziej świadome pod względem wyboru produktów. Z drugiej strony WWF angażuje się na szczeblu Unii Europejskiej w lobbing w zakresie polityki rolnej na rzecz ekologizacji rolnictwa. W Polsce WWF wspólnie z Koalicją na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego określił niezbędne kroki, jakie należy podjąć, aby polityka państwa stworzyła prawdziwą szansę dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. W procesie integracji Polski z Unią Europejską, istotne jest perspektywiczne i innowacyjne zarazem podejście do problemów rolnictwa i obszarów wiejskich. Rolnictwo ekologiczne staje się obecnie jedną z najlepiej prosperujących form uprawy w Europie, utrzymując i generując miejsca pracy na obszarach wiejskich. W krajach takich jak Austria i Włochy, gdzie dużo jest rodzinnych gospodarstw, rolnictwo ekologiczne zajmuje 6-7% wszystkich użytków rolnych, podczas gdy w Polsce od 10 lat liczba ta nie przekracza 0,1% wszystkich użytków.

Unijne prawo środowiskowe oraz obowiązujące programy agro-środowiskowe wspierają w coraz większej mierze rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne nadal będzie ważnym elementem przyszłej polityki Unii Europejskiej. Równolegle do zbliżających się koniecznych zmian unijnej Wspólnej Polityki Rolnej rozpoczyna się kadencja nowo wybranych władz państwowych w Polsce. Będą one odpowiedzialne za przyszłość polskiego rolnictwa. "W kontekście zmian zachodzących w unijnej polityce rolnej, konieczne będzie także określenie roli rolnictwa ekologicznego w ramach polityki Polski" - twierdzi Peter Torkler.

Peter Torkler

Koordynator ds. Rolnictwa i Integracji Europejskiej
tel. +49 331 7473124, kom. +49 177 8220335, e-mail: ptorkler@wwf.pl

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody
ul. Kaliska 1 m. 9, 02-316 Warszawa
tel: +48 22 6595540, +48 22 6592270
wwf.pl

Listopad 2001 (11/89 2001) Nakład wyczerpany