DZIKIE ŻYCIE

Muzyka dla lasów deszczowych

John Seed

The Rainforest Information Centre (RIC) jest australijską organizacja pozarządową z siedzibą w Lismore, działajacą w obronie lasów deszczowych od roku 1981. RIC został stworzony przez weteranów pierwszej na świecie akcji bezpośredniej w obronie lasów deszczowych - w Terania Creek, w północnej Nowej Południowej Walii (NSW), w 1979 roku. W trakcie tej kampanii ludzie zaczęli rozumieć, że lasy tropikalne są naprawdę kolebką całego życia i domem dla więcej niż połowy gatunków żyjących na Ziemi. Mimo tej świadomości, zdjęcia z satelity i inne dowody wskazywały, że jeśli będą one niszczone w takim tempie jak obecnie, znikną w czasie nie dłuższym niż życie jednego człowieka.


Dlatego RIC stał się pierwszą w świecie organizacją, która w swoim programie zawarła plany ochrony lasówImage deszczowych i w 1981 roku zaczęła szeroko informować o problemie i bić na alarm. Międzynarodowe "pokazy uliczne" propagujące działania w obronie lasów deszczowych, prowadzone przez ochotników z Rainforest Information Centre (RIC), we wczesnych latach 80-tych, były impulsem do powstania podobnych ruchów w Stanach, Europie i Japonii. W tym czasie Christian Science Monitor nazwał Johna Seeda, założyciela RIC, "osobą wzywającą świat do ochrony jego biologicznego fundamentu". W 1995 rząd australijski uhonorował go Orderem Australii za zasługi w ochronie środowiska.

Chociaż RIC rozpoczął działalność akcjami bezpośrednimi w Australii, pomagając w planowaniu i realizowaniu akcji w NSW (Nightcap 1981), Tasmanii  (Franklin 1983) i Queensland (Cape Tribulation 1995-96), od późnych lat 80-tych działacze RIC zaczęli się specjalizować w projektach w Ameryce Południowej, Azji i na Pacyfiku, gdzie ochrona lasów tropikalnych była związana z dostarczaniem pomocy i funduszy dla realizacji "łagodnych" projektów rozwoju zrównoważonego dla ludzi zamieszkujących zagrożone lasy lub ich okolice.

RIC zawsze prowadzony był przez wolontariuszy i nigdy nie miał listy płac czy innych stałych kosztów. Oznacza to, że wszystkie zebrane do tej pory pieniądze szły bezpośrednio na projekty ochrony lasów tropikalnych i że dotacje, które RIC otrzymywał co roku od 1989 do 1996 od AusAID (aż do czasu kiedy z pierwszych planów budżetowych koalicji wycięto kategorię funduszy AusAID "Środowiskowa Inicjatywa Organizacji Pozarządowych") zdołały przyczynić się do ochrony lasów tropikalnych w naprawdę imponującym stopniu.

Patrz strona www RIC

Ważną rolę w ruchu na rzecz ochrony lasów deszczowych od połowy lat 70-tych odgrywali muzycy z północnego wybrzeża NSW. Ich utwory wyrażały najgłębsze uczucia protestujących w obronie przyrody, organizowali też niezliczone koncerty charytatywne, żeby zebrać pieniądze na akcje i kampanie.

7 grudnia Rainforest Information Centre otworzył pierwszy w historii koncert charytatywny w cyberprzestrzeni pod adresem internetowym www.rainforestjukebox.org/.

Rainforest jukebox to szafa grająca dla lasów tropikalnych, gdzie odwiedzający będą mogli wysłuchać utworów ok. 10 muzyków z północnego wybrzeża oraz kompilacji niektórych z najbardziej znanych zespołów australijskich z trzech płyt CD. Płyty te zostały podarowane dla RIC i będą dostępne w sprzedaży, z której zysk zostanie wykorzystany na sfinansowanie projektów w Ekwadorze.

Szafa grająca będzie wspomagać dwa projekty RIC w Ekwadorze - Panacocha i Los Cedros - oraz pomoże przetrwać czterem ochotnikom Aussie, którzy obecnie tam pracują.
Patrz: www.forests.org/ric/projects/ecuador.htm

Tłum.: Agata Korbel

Luty 2001 (2/80 2001) Nakład wyczerpany