Miesięcznik Dzikie Życie

2/80 2001 Luty 2001

Wycinanie Luny

0mn.

Luna to nazwa wielkiej sekwoi, na której dwa lata spę­dziła znana aktywistka Julia „Butterfly” Hill, ratując to drzewo przed wycięciem.


Julia zeszła z drzewa po pod­pisaniu porozumienia z firmą PL/Maxxam Corp., na pod­stawie którego Luna została objęta całkowitą ochroną, by mogła przeżyć nie niepokojona następne tysiąclecie. Podczas weekendu 25/26 listopada 2000 odkryto, że ktoś podciął Lunę przy pomocy olbrzymiej piły. Tysiącletnie drzewo nadal żyje, ale jest narażone na powalenie pod­czas pierwszego silnego wiatru. Julia powiedziała dzien­nikarzom, że nie potrafi dobrać słów, by wyrazić, co czuje; czuje się tak, jakby piła głęboko zraniła ją samą. Na ziemi przetrwało zaledwie 3% takich pierwotnych lasów i nadal są one obiektem zainteresowania eksplo­atatorów przyrody. Specjalna organizacja zajmująca się ochroną lasów podjęła się zbadać w jaki sposób można uratować i ochronić to poważnie uszkodzone drzewo, by przetrwało kolejne lata.

0mn.