DZIKIE ŻYCIE

STOP niszczeniu bieszczadzkiej przyrody!

Jednym z najpiękniejszych zakątków bieszczadzkich jest tzw. „Łokieć” na rzece Osławie, koło Duszatyna, niedaleko Komańczy. 28 marca 2000 roku, po latach starań leśników, przyrodników i po naciskach ze strony organizacji ekolo­gicznych został utworzony rezerwat przyrody „Przełom Osławy” w Duszatynie

.
W połowie lutego redakcja otrzy­mała telefony i listy informujące, że jedyne w swoim ro­dzaju zakole rzeki, zwane Łokciem i rezerwat mogą zostać zniszczone. Według tych informacji Wojewoda Podkarpac­ki zamierza dopuścić do budowy elektrowni wodnej kosz­tem nienaruszalności Łokcia i rezerwatu. Chociaż ma to być niewielka inwestycja, to jednak bezpowrotnie zniszczyła­by ten przepiękny zakątek (projektuje się przegrodzenie koryta i spuszczenie wody rurą o średnicy 80 cm na małą turbinę). Protest w tej sprawie do wojewody, ministra śro­dowiska i Głównego Konserwatora Przyrody wysłały 23 organizacje skupione w Porozumieniu dla Dzikiej Przyrody, a także liczne inne organizacje przyrodnicze, ekologiczne i osoby prywatne. Ty też możesz przyczynić się do powstrzy­mania tego szaleńczego planu. Pomocne adresy:

Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Sieczkoś
ul. Grunwaldzka 15
35-068 Rzeszów

Minister Środowiska
Antoni Tokarczuk
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel: 022 8253355
fax: 022 8251111

Główny Konserwator Przyrody
Janusz Radziejowski
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel: 022 8250001
fax: 022 8253346

Marzec 2001 (3/81 2001) Nakład wyczerpany