DZIKIE ŻYCIE

Katolicko-prawosławny dokument ekologiczny

Stanisław Jaromi

Papież Jan Paweł II i Patriarcha Bartłomiej I wspólnie zabrali głos w sprawie ochrony stworzenia.

Patriarcha Bartłomiej I zawitał do Rawenny w ramach „pływającego sympozjum” – spotkania poświęconego kwestiom ekologicznym i odbywającego się na statku pasażerskim „Festos Palace” podczas rejsu wodami Adriatyku. Rawenna była przedostatnim etapem rejsu. Pływające sympozjum zakończyło się 10 czerwca w Wenecji, gdzie po południu Jan Paweł II (za pośrednictwem specjalnego telemostu Watykan-Wenecja) i Bartłomiej I podpisali deklarację o współpracy Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego w dziele ochrony stworzenia.


Fot. Krzysztof Mazurkiewicz
Fot. Krzysztof Mazurkiewicz

Deklarację podpisano na zakończenie zorganizowanego z inicjatywy Patriarchatu Konstantynopolitańskiego sympozjum „Religia, Nauka, Środowisko”. Papież i patriarcha Konstantynopola apelują w Deklaracji Weneckiej o zgodne z zasadami etyki podejście do dzieła stworzenia, przypominając, że „poszanowanie dla dzieła stworzenia wynika z poszanowania życia i godności człowieka”.

„W czasach współczesnych jesteśmy świadkami umacniania się świadomości ekologicznej, która dzięki naszym staraniom winna przyjąć postać programów i inicjatyw realizowanych w praktyce” – stwierdza dokument, wzywając do powszechnego przyjęcia „obiektywnego porządku moralnego, pozwalającego na opracowanie kodeksu postępowania w odniesieniu do środowiska naturalnego”. Dokument podkreśla, że problemy związane z zagrożeniem środowiska naturalnego mogą być rozwiązane tylko „jeśli w głębi serc nastąpi możliwie jak najbardziej radykalna przemiana, która skłoni do zmiany stylu życia i zmiany przekraczających możliwości modeli konsumpcji i produkcji”.

Nowy sposób podejścia do rozwiązywania światowych problemów i nowa kultura powinny się opierać „na zasadzie centralnego miejsca człowieka w dziele stworzenia, inspirując się zasadami etyki w odniesieniu do otaczającego nas środowiska” – stwierdzają zgodnie zwierzchnicy obu Kościołów. Dodają, że nowa etyka, uwzględniająca wzajemne współzależności, opiera się „na zasadzie uniwersalnej solidarności, sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności, w perspektywie wspierania prawdziwej kultury życia”.

Na podstawie: KAI i PAP opracował Stanisław Jaromi