Miesięcznik Dzikie Życie

7-8/97-98 2002 Lipiec / sierpień 2002

Katolicko-prawosławny dokument ekologiczny

Stanisław Jaromi

Papież Jan Paweł II i Patriarcha Bartłomiej I wspólnie zabrali głos w sprawie ochrony stworzenia.
Patriarcha Bartłomiej I zawitał do Rawenny w ramach "pływającego sympozjum" - spotkania poświęconego kwestiom ekologicznym i odbywającego się na statku pasażerskim "Festos Palace" podczas rejsu wodami Adriatyku. Rawenna była przedostatnim etapem rejsu. Pływające sympozjum zakończyło się 10 czerwca w Wenecji, gdzie po południu Jan Paweł II (za pośrednictwem specjalnego telemostu Watykan-Wenecja) i Bartłomiej I podpisali deklarację o współpracy Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego w dziele ochrony stworzenia.


Deklarację podpisano na zakończenie zorganizowanego z inicjatywy Patriarchatu Konstantynopolitańskiego sympozjum "Religia, Nauka, Środowisko". Papież i patriarcha Konstantynopola apelują w Deklaracji Weneckiej o zgodne z zasadami etyki podejście do dzieła stworzenia, przypominając, że "poszanowanie dla dzieła stworzenia wynika z poszanowania życia i godności człowieka".
"W czasach współczesnych jesteśmy świadkami umacniania się świadomości ekologicznej, która dzięki naszym staraniom winna przyjąć postać programów i inicjatyw realizowanych w praktyce" - stwierdza dokument, wzywając do powszechnego przyjęcia "obiektywnego porządku moralnego, pozwalającego na opracowanie kodeksu postępowania w odniesieniu do środowiska naturalnego". Dokument podkreśla, że problemy związane z zagrożeniem środowiska naturalnego mogą być rozwiązane tylko "jeśli w głębi serc nastąpi możliwie jak najbardziej radykalna przemiana, która skłoni do zmiany stylu życia i zmiany przekraczających możliwości modeli konsumpcji i produkcji".

Nowy sposób podejścia do rozwiązywania światowych problemów i nowa kultura powinny się opierać "na zasadzie centralnego miejsca człowieka w dziele stworzenia, inspirując się zasadami etyki w odniesieniu do otaczającego nas środowiska" - stwierdzają zgodnie zwierzchnicy obu Kościołów. Dodają, że nowa etyka, uwzględniająca wzajemne współzależności, opiera się "na zasadzie uniwersalnej solidarności, sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności, w perspektywie wspierania prawdziwej kultury życia".

na podst. KAI i PAP opracował Stanisław Jaromi