Miesięcznik Dzikie Życie

2/104 2003 Luty 2003

Łąki nowohuckie uratowane!

DM

Otrzymaliśmy dobrą wiadomość w sprawie Łąk Nowohuckich, o których pisaliśmy w poprzednim numerze.

Na początku grudnia 2002 r. Porozumienie dla Dzikiej Przyrody skupiające 21 organizacji ekologicznych z całej Polski skierowało protest do władz Krakowa w sprawie budowy pól golfowych na terenie Łąk Nowohuckich, planowanych do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego.

Po naszym liście prezydent Krakowa kazał zbadać całą sprawę Zespołowi Kontroli Kancelarii Prezydenta, a następnie oficjalnie potwierdził, że inwestycja będzie przeniesiona na inny teren, którym ma być obszar po byłych Zakładach Sodowych Solvey. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, które również zajmowało się tą sprawą potwierdziło, że lokalizacja jest optymalna, gdyż teren poprzemysłowy jest mocno zdegradowany i prawdopodobnie również toksyczny, więc firma Green Investment śmiało może tu inwestować bez szkód dla przyrody.

DM