DZIKIE ŻYCIE

Zmiany w Pracowni

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Przy okazji przesilenia zimowego odbyło się w Puszczy Białowieskiej Nadzwyczajnej Walne Zebranie Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Zebranie zostało zorganizowane w celu uchwalenia kilku zmian w statucie Stowarzyszenia, które są konieczne, by ułatwić prace i uniknąć problemów w załatwianiu spraw formalno-prawnych. Zaprezentowane zmiany w statucie zostały już przedstawione 21 czerwca 2001 r. przy okazji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w Mostkach koło Skarżyska-Kamiennej. Niestety, zostały one odrzucone przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej z powodu błędów formalnych popełnionych przez ówczesny zarząd przy składaniu wniosku. Drugim powodem zorganizowania walnego zebrania była konieczność zmiany siedziby Stowarzyszenia. Od momentu otwarcia naszego nowego ośrodka minął ponad rok, a decyzję o zmianie siedziby może podjąć tylko Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Przyjęte przez uczestników zmiany pozwolą uniknąć nam wielu problemów.


Zespół Czeremszyna gra dla uczestników Walnego Zebrania Pracowni. Fot. Radosław Ślusarczyk
Zespół Czeremszyna gra dla uczestników Walnego Zebrania Pracowni. Fot. Radosław Ślusarczyk

Walne zebranie zaakceptowało także zaproponowane przez członków Zarządu zmiany we władzach stowarzyszenia. Radosław Ślusarczyk zrezygnował z funkcji prezesa. Nowym prezesem PNRWI został Dariusz Matusiak. Radosław Ślusarczyk objął funkcję skarbnika, którą zwolnił właśnie Darek. Nowemu prezesowi życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz dzikiej przyrody. Walne zakończyło się dyskusją nad strategią naszego stowarzyszenia.

Całość obrad odbyła się w siedzibie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białowieży. Pobyt w Puszczy Białowieskiej umilił koncert zagrany specjalnie dla Pracowni przez zespół Czeremszyna. Folkowych dźwięków ze wschodniego pogranicza kultur i języków z wielką przyjemnością słuchali uczestnicy imprezy. Były tańce i wspólne śpiewanie nowo poznanych ludowych pieśni. Po koncercie odbyło się nocne wyjście do Puszczy, by celebrować najdłuższą noc w roku. We wspólnym kręgu pożegnaliśmy istoty, które odeszły. Były również życzenia na nadchodzący rok składane dla przyrody i pomiędzy uczestnikami.

Luty 2003 (2/104 2003) Nakład wyczerpany