Miesięcznik Dzikie Życie

6/120 2004 Czerwiec 2004

„Dzika Polska” – ruszyła!

Rafał Kurek

19 kwietnia w Warszawie odbyło się otwarcie pierwszej ekspozycji nowej edycji wystawy fotograficznej „Dzika Polska”. Na wernisaż w Muzeum Ziemi PAN przybyło ponad 50 osób oraz szerokie grono dziennikarzy.

Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Muzeum Krzysztof Jakubowski, który po oficjalnym przywitaniu przedstawił w zarysie problematykę ochrony dzikiej przyrody w Polsce, konieczne działania, istniejące trudności oraz znaczenie takich projektów, jak „Dzika Polska”. Następnie przedstawiciele Pracowni – Radosław Ślusarczyk i Rafał Kurek – zaprezentowali kolejno: obecne działania, plany, sukcesy stowarzyszenia oraz szczegóły projektu „Dzika Polska – przyroda naszym dziedzictwem w Europie”.

Obrazek

Prezentacja projektu Dzika Polska. Fot. Magdalena Warszawa

Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie przybyłych, co zaowocowało szeregiem pytań do prowadzących. Dotyczyły one przede wszystkim samych działań Pracowni w ramach projektu: co się zmieniło, co udało się osiągnąć od początku jego realizacji. Pytano także o szczegóły dotyczące obszarów i Mapy Dzikiej Polski. Podobna tematyka interesowała przybyłych dziennikarzy. Dwa obszerne materiały o wystawie i projekcie przygotowane zostały przez TVP3 WOT oraz Program I Polskiego Radia. Po wprowadzeniu zaproszono przybyłych gości na poczęstunek i zwiedzanie ekspozycji, którym towarzyszyły kuluarowe rozmowy dotyczące działalności Pracowni. Sporym zainteresowaniem cieszyły się nasze nowe foldery informacyjne, zaprezentowane w Warszawie po raz pierwszy.

Wystawa prezentowana była w dniach 19-26 kwietnia oraz 1-5 maja. W czasie trwania ekspozycji prowadzona była dystrybucja wszelkich publikacji stowarzyszenia oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Baza danych i Mapa Dzikiej Polski

Projekt „Dzika Polska” jest prowadzony przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot od końca lat 90. Polega on na zbieraniu informacji o cennych terenach i o tym, co zagraża im ze strony człowieka. Baza danych obejmuje miejsca, które podlegają już ochronie oraz takie, które nie są w żaden sposób chronione, a często narażone na różnorakie zagrożenia. Celem projektu jest promowanie potrzeby ochrony przyrody w Polsce.

Informacje zbierane są w oparciu o sieć lokalnych współpracowników rozsianych po całym kraju. Są to osoby, które chcą chronić przyrodę swojego regionu. Wiele z nich zdobyło potrzebne umiejętności podczas organizowanych przez Pracownię szkoleń Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych. Dotychczas odbyło się kilkanaście cyklów szkoleń, w których łącznie uczestniczyło kilkaset osób.

Informacje zebrane dzięki pomocy lokalnych współpracowników służą do opracowania Mapy Dzikiej Polski. Obrazuje ona skalę zagrożeń cennych obszarów przyrodniczych i wskazuje, co i gdzie powinniśmy chronić. Mapa jest stale aktualizowana. Jej profesjonalny charakter potwierdza fakt, że Główny Urząd Statystyczny publikuje mapę w swoich rocznikach.

Projekt „Dzika Polska” w roku 2004 wkracza w nową fazę. Obejmuje ona szereg działań promocyjnych, pozwalających zwrócić uwagę opinii publicznej na stale pogarszający się stan cennych terenów przyrodniczych w Polsce. Problematyka ekologiczna jest niestety często bagatelizowana lub wręcz lekceważona przez decydentów, instytucje publiczne, prywatnych przedsiębiorców. W efekcie nie tylko nie przeciwdziała się niszczeniu przyrody, ale często także nie dostrzega tego problemu. Przyrodnicze dziedzictwo Polski ulega więc degradacji z powodu niefrasobliwości, luk w prawie, krótkowzrocznych interesów i zwykłego braku zainteresowania. Aby temu przeciwdziałać, projekt „Dzika Polska” ma wskazywać na problemy ekologiczne i promować sposoby przeciwdziałania im.

Obrazek

Goście na wernisażu w Muzeum Ziemi. Fot. Magdalena Warszawa

Wystawa fotograficzna

Głównym elementem projektu jest wystawa fotograficzna, m.in. prac wybitnych polskich fotografików, która prezentuje najcenniejsze wartości przyrodnicze w Polsce oraz ich zagrożenia i sposoby ochrony. Wystawę tworzy 40 dużych plansz zawierających ogółem ok. 100 zdjęć przetworzonych z użyciem najnowocześniejszych technik.

W trakcie ekspozycji wystawy odbywa się szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. uroczyste wernisaże, konferencje prasowe oraz prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki, polityki i sztuki, praktycy ochrony przyrody.

Obrazek

Wystawa w Wałbrzychu. Fot. Rafał Kurek

Po ekspozycji w Warszawie, wystawa zaprezentowana została w Wałbrzychu, w dniach 10-16 maja, w Bibliotece Powiatowej „Pod Atlantami”. Na wernisaż przybyło ok. 60 osób, głównie młodzież. Po oficjalnym otwarciu i wprowadzeniu do tematu przez dyrektora placówki, przedstawiciele Pracowni z Wałbrzycha i Bystrej zaprezentowali idee Dzikiej Polski – cel projektu, działania, osiągnięcia oraz nakreślili lokalne problemy ochrony przyrody. W trakcie wernisażu odbyła się projekcja filmu „Dzikie Karpaty” wraz z komentarzem odnośnie do zagrożeń wartości przyrodniczych polskich gór – głównie Sudetów i Karpat. Licznie przybyli dziennikarze z regionalnych mediów interesowali się przede wszystkim działalnością Pracowni oraz celem projektu Dzika Polska, w tym jego lokalnym znaczeniem dla przyrody Sudetów i Karkonoszy.

W momencie, gdy ten numer DŻ był drukowany odbywała się kolejna prezentacja, tym razem w Łodzi. Następne odbędą się w Bielsku-Białej (3-9 czerwca), Krakowie (5-11 lipca), Rzeszowie (19-25 lipca) Białymstoku (6-12 sierpień) i w Lublinie (we wrześniu).

Rafał Kurek