DZIKIE ŻYCIE

„Dzika Polska” – ruszyła!

Rafał T. Kurek

19 kwietnia w Warszawie odbyło się otwarcie pierwszej ekspozycji nowej edycji wystawy fotograficznej „Dzika Polska”. Na wernisaż w Muzeum Ziemi PAN przybyło ponad 50 osób oraz szerokie grono dziennikarzy.

Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Muzeum Krzysztof Jakubowski, który po oficjalnym przywitaniu przedstawił w zarysie problematykę ochrony dzikiej przyrody w Polsce, konieczne działania, istniejące trudności oraz znaczenie takich projektów, jak „Dzika Polska”. Następnie przedstawiciele Pracowni – Radosław Ślusarczyk i Rafał Kurek – zaprezentowali kolejno: obecne działania, plany, sukcesy stowarzyszenia oraz szczegóły projektu „Dzika Polska – przyroda naszym dziedzictwem w Europie”.


Prezentacja projektu Dzika Polska. Fot. Magdalena Warszawa
Prezentacja projektu Dzika Polska. Fot. Magdalena Warszawa

Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie przybyłych, co zaowocowało szeregiem pytań do prowadzących. Dotyczyły one przede wszystkim samych działań Pracowni w ramach projektu: co się zmieniło, co udało się osiągnąć od początku jego realizacji. Pytano także o szczegóły dotyczące obszarów i Mapy Dzikiej Polski. Podobna tematyka interesowała przybyłych dziennikarzy. Dwa obszerne materiały o wystawie i projekcie przygotowane zostały przez TVP3 WOT oraz Program I Polskiego Radia. Po wprowadzeniu zaproszono przybyłych gości na poczęstunek i zwiedzanie ekspozycji, którym towarzyszyły kuluarowe rozmowy dotyczące działalności Pracowni. Sporym zainteresowaniem cieszyły się nasze nowe foldery informacyjne, zaprezentowane w Warszawie po raz pierwszy.

Wystawa prezentowana była w dniach 19-26 kwietnia oraz 1-5 maja. W czasie trwania ekspozycji prowadzona była dystrybucja wszelkich publikacji stowarzyszenia oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Baza danych i Mapa Dzikiej Polski

Projekt „Dzika Polska” jest prowadzony przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot od końca lat 90. Polega on na zbieraniu informacji o cennych terenach i o tym, co zagraża im ze strony człowieka. Baza danych obejmuje miejsca, które podlegają już ochronie oraz takie, które nie są w żaden sposób chronione, a często narażone na różnorakie zagrożenia. Celem projektu jest promowanie potrzeby ochrony przyrody w Polsce.

Informacje zbierane są w oparciu o sieć lokalnych współpracowników rozsianych po całym kraju. Są to osoby, które chcą chronić przyrodę swojego regionu. Wiele z nich zdobyło potrzebne umiejętności podczas organizowanych przez Pracownię szkoleń Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych. Dotychczas odbyło się kilkanaście cyklów szkoleń, w których łącznie uczestniczyło kilkaset osób.

Informacje zebrane dzięki pomocy lokalnych współpracowników służą do opracowania Mapy Dzikiej Polski. Obrazuje ona skalę zagrożeń cennych obszarów przyrodniczych i wskazuje, co i gdzie powinniśmy chronić. Mapa jest stale aktualizowana. Jej profesjonalny charakter potwierdza fakt, że Główny Urząd Statystyczny publikuje mapę w swoich rocznikach.

Projekt „Dzika Polska” w roku 2004 wkracza w nową fazę. Obejmuje ona szereg działań promocyjnych, pozwalających zwrócić uwagę opinii publicznej na stale pogarszający się stan cennych terenów przyrodniczych w Polsce. Problematyka ekologiczna jest niestety często bagatelizowana lub wręcz lekceważona przez decydentów, instytucje publiczne, prywatnych przedsiębiorców. W efekcie nie tylko nie przeciwdziała się niszczeniu przyrody, ale często także nie dostrzega tego problemu. Przyrodnicze dziedzictwo Polski ulega więc degradacji z powodu niefrasobliwości, luk w prawie, krótkowzrocznych interesów i zwykłego braku zainteresowania. Aby temu przeciwdziałać, projekt „Dzika Polska” ma wskazywać na problemy ekologiczne i promować sposoby przeciwdziałania im.


Goście na wernisażu w Muzeum Ziemi. Fot. Magdalena Warszawa
Goście na wernisażu w Muzeum Ziemi. Fot. Magdalena Warszawa

Wystawa fotograficzna

Głównym elementem projektu jest wystawa fotograficzna, m.in. prac wybitnych polskich fotografików, która prezentuje najcenniejsze wartości przyrodnicze w Polsce oraz ich zagrożenia i sposoby ochrony. Wystawę tworzy 40 dużych plansz zawierających ogółem ok. 100 zdjęć przetworzonych z użyciem najnowocześniejszych technik.

W trakcie ekspozycji wystawy odbywa się szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. uroczyste wernisaże, konferencje prasowe oraz prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki, polityki i sztuki, praktycy ochrony przyrody.


Wystawa w Wałbrzychu. Fot. Rafał Kurek
Wystawa w Wałbrzychu. Fot. Rafał Kurek

Po ekspozycji w Warszawie, wystawa zaprezentowana została w Wałbrzychu, w dniach 10-16 maja, w Bibliotece Powiatowej „Pod Atlantami”. Na wernisaż przybyło ok. 60 osób, głównie młodzież. Po oficjalnym otwarciu i wprowadzeniu do tematu przez dyrektora placówki, przedstawiciele Pracowni z Wałbrzycha i Bystrej zaprezentowali idee Dzikiej Polski – cel projektu, działania, osiągnięcia oraz nakreślili lokalne problemy ochrony przyrody. W trakcie wernisażu odbyła się projekcja filmu „Dzikie Karpaty” wraz z komentarzem odnośnie do zagrożeń wartości przyrodniczych polskich gór – głównie Sudetów i Karpat. Licznie przybyli dziennikarze z regionalnych mediów interesowali się przede wszystkim działalnością Pracowni oraz celem projektu Dzika Polska, w tym jego lokalnym znaczeniem dla przyrody Sudetów i Karkonoszy.

W momencie, gdy ten numer DŻ był drukowany odbywała się kolejna prezentacja, tym razem w Łodzi. Następne odbędą się w Bielsku-Białej (3-9 czerwca), Krakowie (5-11 lipca), Rzeszowie (19-25 lipca) Białymstoku (6-12 sierpień) i w Lublinie (we wrześniu).

Rafał Kurek

Czerwiec 2004 (6/120 2004) Nakład wyczerpany