DZIKIE ŻYCIE

Nowy rezerwat na Mazowszu

Radosław Szymczuk

Rozporządzeniem nr 9 z dnia 24.02.2004 r. Wojewoda Mazowiecki ustanowił nowy rezerwat przyrody, 175 na terenie woj. mazowieckiego. Nazywa się on „Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckich” i jest to pierwszy w województwie mazowieckim, o ile nie w całej Polsce, rezerwat na gruntach prywatnych, powołany z inicjatywy właścicieli terenu. Przy pełnej współpracy właścicieli, przyrodników i konserwatora przyrody procesy biurokratyczne trwały około roku.

Rezerwat powstał głównie dzięki zachwyconemu urodą Mazowsza Szwedowi, który wraz z grupą znajomych wykupił teren koło Mszczonowa i przeznaczył go na rezerwat przyrody.

Celem powołania rezerwatu jest ochrona ważnej w skali regionu ostoi ptaków, zwłaszcza dla ptaków siewkowatych, blaszkodziobych i chruścieli. Ochroną objęte zostaną również bogate populacje rzekotki drzewnej, wąsatki i goździka pysznego. Ogółem na stawach stwierdzono 100 gatunków ptaków, w tym 55 lęgowych. Wśród stwierdzonych gatunków, trzy figurują w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, a 9 wymienionych jest w Dyrektywie Ptasiej UE

R.S.