Miesięcznik Dzikie Życie

11/125 2004 Listopad 2004

Ballady o drzewach

Grzegorz Bożek

Kilka tygodni temu ukazała się książka Edwarda Marszałka pt. „Ballady o drzewach”. Jest zbiorem prezentującym osiemnaście (od brzozy do wierzby) drzew najbardziej charakterystycznych dla polskiego krajobrazu. Autor – na co dzień rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – od lat związany jest z lasem. Zresztą jak sam pisze o sobie, „Jestem leśnikiem – sporo czasu spędzam między drzewami”, co wskazuje na jego osobiste relacje z przyrodą, poparte wieloletnim doświadczeniem. Marszałek – leśnik, fotograf, animator kultury, speleolog i ratownik GOPR–u, wreszcie autor kilkunastu już rozpraw o przyrodzie Karpat, poprzez tę książkę pragnie nam pokazać różne drzewa, których poznanie może być dla każdego z nas bardzo ciekawe i inspirujące.

Obrazek

Lipowy łoś z Sinych Wirów. Fot. Edward Marszałek

Obrazek

Czego dowiemy się z tej książki? Podstawowych informacji o każdym z zaprezentowanych gatunków, symbolice drzew, wykorzystaniu ich przez człowieka, historii ich ochrony, największych okazach, sporo fragmentów utworów literackich, w których przywoływane są drzewa. Cytowani są: Mickiewicz, Karpiński, Pol, Staff, Kochanowski, Konopnicka, Wyspiański, Lenartowicz, Wierzbicki i wielu innych. Przywoływane są różne ciekawostki – z lipy wykonany jest słynny ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie, w jednym kilogramie orzeszków brzozowych znajduje się aż 4–6 milionów nasionek, miazga osiki jest pożywna i była na przednówku źródłem pokarmu, nazwa Wetlina pochodzi od wierzby. Książka okraszona jest ponad setką, kolorowych zdjęć prezentujących m.in. różne ciekawe egzemplarze drzew. Znajdziemy również horoskop celtycki oraz wykaz drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie lasów RDLP w Krośnie.

Autor zachęca nas, aby szanować nasze drzewa, te zwyczajne polskie, wtopione w rodzimy krajobraz, często nawet niezauważane. Trudno nie zgodzić się z tym apelem.

Grzegorz Bożek

„Ballady o drzewach”, Edward Marszałek, Wydawnictwo RS DRUK, Rzeszów 2004
Wydawnictwo RS DRUK, rsdruk.pl, e-mail: poczta@rsdruk.pl, ul. Podgórska 4, 35-082 Rzeszów.