DZIKIE ŻYCIE

„Ochrona lasów – czyn roku 2002”

Mária Hudáková

Fundacja Zielonej Nadziei z siedzibą w Tulčiku (Słowacja) ogłasza wyniki konkursu „Ochrona lasów – czyn roku 2002”

W piątej edycji corocznego konkursu na ochronę lasów ocenialiśmy działania osób zajmujących się ochroną lasów na Słowacji, w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Jury składające się z dwóch członków Fundacji Zielonej Nadziei, gościa z Czech i dwóch gości z Polski dokonało następującej oceny:

I miejsce

Mgr Ivona Matějková, doktorantka na Wydziale Biologicznym Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach za długotrwałą, skuteczną pomoc puszczom w Narodowym Parku Šumava.


Fot. Janusz Rubisz
Fot. Janusz Rubisz

Ivona Matějková odkryła szereg przypadków kradzieży drzewa w NP Šumava, głównie z pierwszych stref, udokumentowała obecny stan šumawskich puszcz i skutki ich wyrębu, zwróciła uwagę opinii publicznej na te problemy za pośrednictwem mediów i założyła stronę internetową sos-sumava.cz.

W czasie trwania badań terenowych otrzymała wiele gróźb i była znieważana przez leśników Správy NPŠ, otrzymała mandaty za nielegalny wstęp na teren pierwszych stref ochrony, w wysokości ponad 5000 Kč (oficjalne pozwolenie na wstęp, o które się starała nie zostało jej przyznane przez Správa NPŠ).

W roku 2003 brała udział w blokadzie wycinki naturalnego lasu Źródeł Wełtawy (NP Šumava).

Ze względu na wysoką punktową przewagę, którą uzyskała Ivona Matějková, jury postanowiło w tym roku nie przyznawać II i III nagrody.

Zwycięzca tegorocznego konkursu rywalizował o nagrodę pieniężną w wysokości 8000 koron słowackich i zbiór ekologicznych publikacji o tematyce leśnej, pisanych w duchu głębokiej ekologii. Jeden z jurorów z Polski o zwyciężczyni tegorocznej edycji trafnie napisał: „Ivona Matějková jednoznacznie zasłużyła na wyróżnienie dzięki swoim działaniom, które były bardzo niebezpieczne i trudne”. Wystarczy zajrzeć na stronę sos-sumava.cz, gdzie można się wiele dowiedzieć na ten temat.

Mária Hudáková

Tłumaczenie: Anna Patejuk

Luty 2004 (2/116 2004) Nakład wyczerpany