DZIKIE ŻYCIE

Odstrzał wilków na Podlasiu

Marcin Korniluk

Minister środowiska na wniosek Podlaskiego Konserwatora Przyrody Krzysztofa Oniszczuka wydał zgodę na odstrzelenie 3 wilków w województwie podlaskim.

Obszar na jakim ma się odbyć odstrzał to okolice Puszczy Białowieskiej, gminy: Narew, Hajnówka i Czyże. Warunki odstrzału określają, że nie może on być wykonany bliżej niż 5 km od Puszczy Białowieskiej. Odstrzały mają zostać przeprowadzone do końca marca przez trzy miejscowe koła łowieckie (wytypowano 18 myśliwych).

Podlaski Konserwator Przyrody motywuje decyzję o odstrzale wilków tym, iż wilki nauczyły się polować na zwierzęta gospodarskie, a także wzrostem wypłat odszkodowań, jakie za straty spowodowane przez wilki Podlaski Urząd Wojewódzki musiał wypłacił rolnikom w 2003 r. (wyniosły one ponad 100 tys. zł). Według danych Podlaskiego Konserwatora Przyrody, w ubiegłym roku w województwie podlaskim wilki zagryzły 120 zwierząt gospodarskich i jest to o 40% więcej niż w roku 2002.

Obecny sposób orzekania sprawstwa szkód oraz brak akcji edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców podlaskich wsi odnośnie do zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed wilkami prowadzi do społecznie nieprzychylnego wizerunku wilka.

Czas więc na zmiany w działaniach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwestii wydatkowania środków finansowych w celu stworzenia i wdrożenia skutecznego i bezkonfliktowego modelu ochrony wilka.

Marcin Korniluk

Luty 2004 (2/116 2004) Nakład wyczerpany