Miesięcznik Dzikie Życie

10/124 2004 Październik 2004

Ekolodzy niewinni!

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu dnia 21 września 2004 r. odrzucił apelację spółki Polskie Koleje Linowe SA dotyczącą oskarżenia dwojga uczestników blokady kolejki linowej na Kasprowy Wierch.

Przypomnijmy, że 4 lipca 2002 r. ekolodzy zablokowali tę kolejkę, aby zaprotestować przeciwko planom dwukrotnego zwiększenia przepustowości tego urządzenia. Kilka miesięcy po blokadzie firma PKL wniosła przeciwko ekologom oskarżenie – Annie Targiel i Januszowi Rubiszowi zarzucano, że narazili pasażerów kolejki (63 osoby) na „bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia”.

Sąd pierwszej instancji warunkowo umorzył postępowanie, motywując to niestwierdzeniem spowodowania takiego zagrożenia przez uczestników blokady. Firma PKL odwołała się od tej decyzji do sądu okręgowego. Po kilku miesiącach postępowania tenże sąd podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i uznał zarzuty PKL–u za bezzasadne. Ekolodzy są więc niewinni.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dokonały wpłat na kampanię tatrzańską, umożliwiając zagwarantowanie profesjonalnej obsługi prawnej dla osób oskarżonych przez PKL.