DZIKIE ŻYCIE

Profesor Zbigniew Mirek Dobrodziejem Przyrody 2006

Grzegorz Bożek

Od 1991 r. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przyznaje tytuł „Dobrodzieja Przyrody”. Za 2006 rok został on przyznany Profesorowi Zbigniewowi Mirkowi, wybitnemu polskiemu naukowcowi. Prof. Mirek otrzymał tytuł za niezwykłą wrażliwość i niezłomną postawę w działaniach dla ochrony polskiej przyrody oraz za całokształt pracy dla ratowania ekosystemu Tatr.

Nagroda Dobrodzieja Przyrody honoruje działalność osób, które potrafiły odważnie stanąć po stronie przyrody, często kosztem własnej pozycji zawodowej, popularności, kariery i korzyści materialnych. Przyznawana jest ona zarówno organizatorom i uczestnikom wielkich, spektakularnych działań, jak i mniej znanym obrońcom przyrody na lokalnym gruncie.


Prof. Zbigniew Mirek. Fot. Magdalena Barczyk
Prof. Zbigniew Mirek. Fot. Magdalena Barczyk

Wręczenie tytułu Dobrodzieja Przyrody 2006 miało miejsce 8 maja 2007 r. w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. Władysława Szafera w Krakowie. Na uroczystość przybyli przedstawiciele mediów, pracownicy Instytutu oraz członkowie Pracowni.

W imieniu Pracowni nagrodę Profesorowi wręczyli Radosław Ślusarczyk i Grzegorz Bożek. Podkreślali oni, iż fakt przyznania tytułu Dobrodzieja wiąże się z działalnością Profesora, która nacechowana jest niezłomnością i konsekwentną postawą w kwestii zachowania Tatr, jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce. Przedstawiciele Pracowni wręczyli Profesorowi specjalny dyplom.

Profesor Zbigniew Mirek, dziękując za wyróżnienie, mówił, że żyjemy w czasach, gdzie w sposób bardzo mocny zarysowuje się opozycja między rozwojem cywilizacyjnym a ochroną przyrody. Dla Profesora swoistym znakiem czasu była wypowiedź jednego z ministrów środowiska, który w dyskusji nad budową kolejki linowej na Kasprowy Wierch, zachowaniem środowiska przyrodniczego Tatr przed dalszą zabudową oraz ochroną unikatowego parku narodowego, ukuł zdanie, które przejdzie do historii: „Tatry są dla Polaków, a nie dla świstaków”. Pokazuje to, że w świadomości ludzi, którzy podejmują ważne decyzje dotyczące rozwoju, wciąż istnieje opozycja między ochroną przyrody a rozwojem cywilizacyjnym – opozycja, którą według tych osób trudno jest przezwyciężyć.

Z okazji wręczenia Dobrodzieja Przyrody 2006, Profesor Zbigniew Mirek wygłosił też specjalnie na tę okazję przygotowany referat pt. „Ochrona przyrody ochroną życia”, który zostanie w całości zaprezentowany na łamach „Dzikiego Życia” w jednym z najbliższych numerów.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody Dobrodzieja Przyrody byli: Iwona Brzostek (reporterka I Programu Polskiego Radia), Stefan Chałubiński (przewodnik tatrzański, społecznik, twórca prywatnego rezerwatu „Las Chałubińskich” w Zakopanem), Wojciech Gąsienica-Byrcyn (były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego), Anna Gurdzińska (obrończyni przyrody z Izabelina k. Warszawy – nagroda przyznana pośmiertnie), Bogumiła i Włodzimierz Jędrzejewscy (naukowcy, autorzy projektu objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym), Marcin Krzyżański (reporter telewizyjny), Juraj Lukáč (słowacki aktywista ekologiczny, lider organizacji VLK, twórca prywatnego rezerwatu przyrody w lesie koło Czergowa), Adam Wajrak (dziennikarz „Gazety Wyborczej”, autor licznych tekstów piętnujących niszczenie przyrody), prof. Zbigniew T. Wierzbicki (społecznik, popularyzator ochrony przyrody, nestor polskiego ruchu ekologicznego), Piotr Wysocki (redaktor naczelny tygodnika „Kronika Beskidzka”), Paweł Pawlaczyk (przyrodnik-leśnik, działacz Lubuskiego Klubu Przyrodników), Marian Stój (ornitolog, były wojewódzki konserwator przyrody woj. podkarpackiego), Feliks Kaczanowski (były dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego), Joanna Jarosik (były wojewódzki konserwator przyrody woj. pomorskiego).

Grzegorz Bożek

Czerwiec 2007 (6/156 2007) Nakład wyczerpany