DZIKIE ŻYCIE

Manifest Ogólnoukraińskiego Ruchu Ochrony Wilków

  1. Wilk od wieków żyje na Ukrainie. To zwierzę-symbol wolności i niezależności. Jest również mieszkańcem naszego kraju, podobnie jak my, ludzie, i powinien posiadać prawo do życia i wolności. Domagamy się zmiany wszystkich urzędowych przepisów dotyczących tępienia wilka, wzięcia go pod ochronę prawną, wprowadzenia odpowiedzialności karnej za bezprawny odstrzał wilków.
  2. Myśliwi okłamują społeczeństwo twierdząc, że na Ukrainie jest dużo wilków. W rzeczywistości w 13 europejskich krajach (Litwa, Łotwa, Estonia, Portugalia, Bułgaria i inne) zagęszczenie wilków jest większe niż na Ukrainie. W Hiszpanii, Grecji, Rumunii – krajach mniejszych powierzchniowo od Ukrainy, wilków jest tyle samo, co na Ukrainie, a nawet więcej. Dlatego, że w tych krajach wilk objęty jest ścisłą ochroną prawną.

    Wzywamy wszystkich do nauczenia się europejskiej tolerancji w stosunku do wilków. Powinniśmy zaprzestać wilczej histerii w mediach, zabronić myśliwym i leśnikom rozpalać międzygatunkowy terror.

  3. Wilk nie będzie zbliżał się do zabudowań i napadał na zwierzęta domowe, jeśli w lesie będzie wystarczająca ilość dzikiej zwierzyny. Proponujemy nie wyniszczać wilków, lecz zabronić polowań.
  4. Wilk przynosi wielką korzyść dzikiej przyrodzie. Jest „trenerem” dzikich zwierząt, doświadczonym „selekcjonerem”, regulatorem ich liczebności (gdzie jest wilk, tam jelenie nie niszczą lasu) rozumnym „sanitariuszem” lasu (ponieważ zjada przede wszystkim chore i stare osobniki), w ciężki zimowy czas jest „karmicielem” dziesiątków drobniejszych gatunków zwierząt i ptaków, które pożywiają się na resztkach z jego polowań. Wilk to rozumne i piękne zwierzę – prawdziwy symbol dzikiej przyrody.
  5. Myśliwi specjalnie straszą ludzi, jakoby wilki gryzły zawsze i wszędzie. W rzeczywistości, w ciągu roku na Ukrainie odnotowywane są pogryzienia do 20 ludzi przez wilki (i to tylko przez osobniki wściekłe). Dla porównania, w samym Lwowie w ciągu roku ofiarami pogryzienia przez psy domowe pada ponad 400 ludzi, a w wypadkach samochodowych na Ukrainie ginie corocznie ponad 7 tys. ludzi.

    Powinniśmy leczyć wściekliznę u wilków szczepieniami, a nie odstrzałem.

  6. Wilczą skórą przykryta jest niegospodarność i kradzież majątku państwowego w gospodarce leśnej, łowieckiej i rolnej, zaniedbania służb weterynaryjnych, usprawiedliwianie legalnego kłusownictwa i marnotrawienie państwowych środków. Nikt nie wie, iloma smacznymi szaszłykami i sytymi obiadami z mięsa łosiów i dziczych warchlaków obciążono wilka. Proponujemy, by odżegnać się od obrazu wilka jako „wroga” człowieka, a złodziejskich myśliwych, leśników i hodowców pociągnąć do odpowiedzialności. Rozpoczynamy program edukacyjny wśród ludności na temat ważnej ekologicznej roli wilka w przyrodzie, będziemy starali się wykreować pozytywny wizerunek wilka jako symbol ukraińskiej kultury narodowej, a także wyjaśniać korzyści, jakie dają wilki.

Wilki. Fot. Jacek Więckowski
Wilki. Fot. Jacek Więckowski

Nawet osiągnąwszy pozytywny stosunek do wilka, trzeba pamiętać, że wilki zawsze będą miały wrogów wśród ludzi i dlatego dobre odnoszenie się do niego bardzo szybko może się zmienić w coś zupełnie przeciwnego.

Chodźcie, wspólnie ochronimy wilki na Ukrainie dla nich samych. Przyłączcie się do nas!

Ekoprawo-Kijów
Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kulturalne
Redakcja „Humanitarnego ekologicznego żurnalu”
Centrum Ekologiczno-Kulturalne „Bachmat”
Drużyna Ochrony Przyrody Uniwersytetu Dniepropietrowskiego
Biuro Badań Ekologicznych

Tłumaczenie: Krzysztof Wojciechowski